INNFLYTELSE: - Til tross for en tilværelse i opposisjon har vi påvirket samfunnet og politikken i stor grad, skriver Siv Jensen og Carl I. Hagen. Fra stortingsvalget i 1973. Anders Lange, stifter og formann av Anders Langes parti til nedsettelse av skatter og avgifter.   Foto: Helge Sunde
INNFLYTELSE: - Til tross for en tilværelse i opposisjon har vi påvirket samfunnet og politikken i stor grad, skriver Siv Jensen og Carl I. Hagen. Fra stortingsvalget i 1973. Anders Lange, stifter og formann av Anders Langes parti til nedsettelse av skatter og avgifter. Foto: Helge SundeVis mer

40 år for folk flest

Anders Langes protestbevegelse har utviklet seg til å bli et sterkt og selvstendig alternativ i norsk politikk.

I dag er det nøyaktig 40 år siden Anders Lange skapte folkebevegelsen som forandret norsk politikk. Historien om Fremskrittspartiet er en fortelling om dyktige ombudspersoner og framtidsrettede løsninger. Til tross for dette har partiet vært utsatt for latterliggjøring og stor motgang.

Fremskrittspartiet har vært partiet samfunnseliten, herunder politiske motstandere, byråkrater og presse, har elsket å hate. Våre politikere er kalt populister, dumrianer, rasister og det som verre er. Opphevelse av kringkastingsmonopolet? Uansvarlig. Innvandring en utfordring? Rasister. Handle mat etter klokka 17? Familiefiendtlig. Stykkprisfinansiering av tjenester til innbyggerne? Populister. Eksemplene er mange. Vår historie har vært preget av motstand fra folk som har ment at alt bør være som det er, og at det å gjøre ting på en bedre måte er umulig. Fremskrittspartiets historie er historien om forslag og løsninger som har blitt sablet ned, karikert og latterliggjort. For så å bli allment akseptert og innført av de andre partiene 10, 20, 30 år seinere. Vi har vist vei og lagt premissene for mye av utviklingen i norsk politikk. Til tross for en tilværelse i opposisjon har vi påvirket samfunnet og politikken i stor grad.

Vår rolle i norsk politikk har vært å utfordre etablerte sannheter og tørre der andre tier. Vi har vært den lille gutten som avslørte at keiseren var uten klær. Den jobben har vi tenkt å fortsette med. Det er fortsatt for mange politikere og bedrevitere som sier at ting ikke lar seg gjøre. De må gjerne fortsette å bruke tiden sin på å finne unnskyldninger på hvorfor eldreomsorgen ikke kan lovfestes, eller hvorfor det er umulig å bygge veier uten bompenger i Norge. Mens andre motarbeider, skal Fremskrittspartiet finne løsninger og gjennomføre vår politikk.

Langes protestbevegelse har utviklet seg til å bli et sterkt og selvstendig alternativ i norsk politikk. Basert på partiets nå 40 år gamle grunnholdning om lavere skatter, avgifter og offentlige inngrep har partiet gode løsninger på alle områder. Partiet har vært igjennom en reise bestående av både seirer og utfordringer. Når vi nå går inn i partiets 10. stortingsvalgkamp kan vi fortsatt si at Fremskrittspartiet er viktige i kampen for en rettighetsbasert eldreomsorg, for lavere skatter og avgifter, for strengere straffer i justissektoren, klarere krav til innvandrere og fokus på frihet for innvandrerkvinner. Fremskrittspartiets utgangspunkt er å skape større frihet for enkeltmennesket. Vi vil kort fortalt skape en enklere hverdag for folk flest.

Vi hører fortsatt hylekoret fra norsk venstreside, deler av pressen og bedreviterne. Frp's politikk er ikke gjennomførbar. Partiet kommer til å gå i «SV-fella». Hylekoret tar feil. Vi går ikke i regjering for enhver pris. Vi kommer til å stille knallharde krav i eventuelle regjeringsforhandlinger. Dersom de andre partiene på ikke-sosialistisk side nok en gang forsøker å overse våre velgere, feilberegner de totalt. Tiden for å kalkulere Fremskrittspartiets stemmer til inntekt for sentrumspolitikk er forbi. Våre velgere krever like stort gjennomslag som alle andre velgere. Det er noe vi skal innfri dersom vi går i regjering.

FRAMTIDA starter nå. Fremskrittspartiet er langt fra feit, ferdig og 40. Vi er stolte, vitale jubilanter. Gjentatte ganger har partiet blitt dømt nord og ned. Men gang på gang har vi vist at vi er noe langt mer enn en døgnflue i norsk politikk. Alle som er med i Fremskrittspartiet er med fordi vi tror på noe som er større enn oss selv. Vi er et framtidsrettet parti som lytter til folk flest.

På en dag som denne feirer vi fortida. Men samtidig vet vi at framtida er viktigere. Vi vil bygge Norge videre med bompengefrie veier, InterCity og kollektivsatsing i byene. Vi skal redusere fordyrende byråkrati, forenkle regelverk og redusere skatter og avgifter slik at innbyggere og næringsliv får større frihet til å utvikle seg slik de selv ønsker. Vi skal skape trygghet for folk flest. Trygghet for rask og god helsehjelp den dagen man trenger det og trygge gater og samfunn hvor kriminalitet blir bekjempet med hard hånd. Det norske Arbeiderparti brukte 40 år fra de ble stiftet til de kom i regjering for første gang. Det er det greit å minne om på en dag som denne.

Følg oss på Twitter