5 av 11 biskoper vil fortsatt nekte å vigsle homofile prester

«5 av de 11 sjefsnissene mener altså at det som står i nisseboka er feil. De burde vurdere å legge ned hele butikken.

Lars

«Er bare en ting å gjøre da, skille stat og kirke. Vi kan ikke ha en statskirke som ikke godtar homofile.

L «Hvis tilstrekkelig antall melder seg ut betyr det kutt i statsstøtte og politisk makt til disse nissene. Man kan jo ikke diskutere med dem, «FOR eller MOT homofile» er jo en så håpløs debatt at det er bedre å la være. Gi dem heller et spark bak. Meld deg ut!

Stian Haugli «Det er sørgelig hvor trangsynte, intolerante og hetsende mange tillater seg å opp- tre overfor Kvarme og andre som deler hans synspunkt. Det ser ut som de som roper høyest om å vise toleranse og kjærlighet for de homofile selv er de mest intolerante og ukjærlige overfor alle som våger å ha et syn som avviker fra deres eget.

TE «Har vi bruk for slike mørkemenn som biskoper i Norge i 2007 ?