5

prosents oppgang i Aker ASA-kursen, var svaret børsen ga på Kjell Inge Røkkes presentasjon i går.

Tv: Side 36-38

Været: Side 20-21 og 39

Leder: Side 70-71