50 år uten Jonsson

I natt var det 50 år siden dikteren Tor Jonsson døde. Tarjei Vesaas og Arne Sømne fant ham i koma i ei stusselig hytte han leide ved Ingierstrand. De ante uråd fordi han hadde vært svært deprimert, selv til ham å være, og brøt seg inn i hytta. Etter tre dager døde han på Ullevål sykehus.

  • I går var det minnestund for den unge, døde poeten på Det Norske Teatret. Forestillingen «Tor Jonsson til minne» hadde vært utsolgt i lang tid. Det er mange som har et sterkt forhold til dikteren, som tok sitt liv 35 år gammel. Livet han tok kan knapt sies å ha vært lykkelig.

Hans siste dikt, også omtalt som selvmordsdiktet, ble funnet like ved senga. «Eg åtte ikkje kjærleik» er sterkt, det er destruktivt, beksvart og, ifølge Tor Jonsson-biograf Ingar Sletten Kolloen, et nøkkeldikt når det gjelder forståelsen av Jonsson. Likevel ble diktet ikke tatt med i seinere utgivelser av Jonssons samlede verker. Sletten Kolloen mener det har helt spesielle årsaker. «Forlagene sminker dikterliket, diktere skal dø en skjønn død,» har han sagt. Det er ikke noe vakkert ved selvmord.

  • I august skal det arrangeres «Diktardagar» i Tor Jonssons hjembygd, Lom. Fokus skal dreies mot tre forfattere. Tor Jonsson ville ikke ha trivdes i selskap med Olav Aukrust og Knut Hamsun. Han ville aldri satt seg ved deres bord, om han så hadde blitt invitert.

Aukrust sto for det meste av det Jonsson avskydde ved hjembygda. Aukrust var på langt nær av samme litterære kaliber som Jonsson, men lovpriste Lom. Jonsson derimot, forbannet hjembygda, og særlig bygdas øvrighet, noe han også hadde all grunn til. De bidro til at familien Jonsson urettmessig ble kastet ut fra småbruket sitt. Nå står Aukrust på sokkel, i kongelig utforming, utenfor stavkirka i Lom. Jonsson er avspist med en minnestein foran banken.

  • Og når det gjelder Hamsun, så hatet Jonsson både det han kalte bygdefascisme, nazisme og alt som var en anelse brunt eller svart politisk. Det kan godt tenkes han hadde hatt ett og annet å melde til Hamsun, men ytterliggående som han var, og helt uvillig til å stryke folk med hårene, kunne han ha kommet til å si noe i retning av «helvetes nazijævel».

Det er respektløst å båse Tor Jonsson i tre dager til ende i Lom med Hamsun og Aukrust. Det ville vært en bedre idé å vie tre dager til Jonsson aleine. Han hadde et liv og en produksjon spennende nok til å fylle tre litterære dager i Lom. De som har lest Ingar Sletten Kolloens Jonsson-biografi, vet det. Men noen god Lom-reklame hadde det ikke blitt av det...