56 journalister mistet livet på jobb i 2004

Det høyeste antallet på ti år.

Irak er fortsatt det farligste stedet i verden å arbeide som journalist, ifølge den amerikanske organisasjonen Committee to Protect Journalists\' årlige analyse.

Ytterligere 122 journalister satt fengslet ved utgangen av 2004, tre firedeler av dem i landene Kina, Cuba, Eritrea og Burma. I Kina ble 42 journalister holdt fengslet ved utgangen av fjoråret, mens det tilsvarende tallet for Cuba var 23.

Minst 23 reportere ble drept på jobb i Irak i fjor, og 16 ansatte i mediebedrifter led samme skjebne. 17 av de 23 journalistene som ble drept i Irak i fjor, var irakere.

(NTB)