6: London Zoo, London

6: London Zoo, London

I den historiske dyreparken skjønte unge Harry at han kunne snakke med slanger, konstaterer Jack Painter (11) og Sam Thomas (10) fra Reading.