Hvordan ble du forfatter?

- Jeg har skrevet viser og revyer i siden 60-tallet.

Hva er din beste leseropplevelse?

- Den siste diktsamlinga til Knut Holte, "Utanfor byen".

Hvem er dine litterære forbilder?

- Ingen spesielle forfattere, men "Njåls saga" og annen sagalitteratur, samt folkeeventyr og folkelige muntlige fortellertradisjoner.

Hva kjennetegner din skrivesituasjon?

Jeg skriver alltid på fast sted, men ikke til fast tid. Det skjønnlitterære forfatterskapet er en sideaktivitet til det faglitterære.

Hva er ditt forhold til Internett?

Storbruker i yrkessammenheng.

Hjemmeside:

www.nndata.no/home/jborgos/

Favorittlinker:

www.lofoten.com/orkana/