66 tusen femtilapper

REGJERINGEN: John Olav Egeland gir Regjeringen Stoltenberg det glatte lag i en kommentar i Dagbladet 29. desember. La meg svare på ett av Egelands poenger. Han skriver: "Vår sosialistiske finansminister prøver knapt å krølle en 50-lapp i de rikes lommebok".

Egeland er dessverre ikke oppdatert når de gjelder de skatteendringene som er gjennomført av vår regjering. Den rødgrønne regjeringa har gjennomført flere skatteskjerpelser for de rikeste. De viktigste er at vi har fjernet den aksjerabatten som gjaldt for aksjeformuer. Den var på 35 prosent. I 2008 er den satt til 0. Vi har også gjort endringer i den såkalte 80 prosentregelen som særlig de rikeste har tjent på.

Disse endringene har økt skatten i gjennomsnitt for hver av de 100 mest formuende i Norge fra 2006 til 2008 med 3,3 millioner kroner pr år. Det er 66.000 50-lapper pr person.

I tillegg har det svært god fordelingsvirkning at rederiene skal betale tilbake 14 milliarder kroner av sine skattekreditter over 10 år. Rederinæringa har knapt betalt skatt i Norge tidligere.

Den største forskjellen mellom høyresiden og venstresiden i skattepolitikken, gjelder formueskatten. Ingenting er så skeivt fordelt i Norge som formue. Det er bare de aller rikeste i Norge som har betydelig formue plassert i aksjer. De borgerlige partiene gikk imot økt skatt for aksjeeiere. Høyre og FrP vil avvikle formueskatten. Det vil gi de 100 mest formuende menneskene i Norge 9 millioner kroner i skattelette hver i året. Det er elendig fordelingspolitikk. De skjerpelsene vi har gjennomført på toppen, har vi brukt til lettelser i bunn. I 2008 slipper 180.000 personer som betalte formueskatt i år denne skatten. Halvparten av dem er pensjonister.

Samme dag som Egelands artikkel stod på trykk i Dagbladet, pryder Stein Erik Hagen forsiden i Dagens Næringsliv, og hevder det hersker østeuropeiske tilstander i Norge blant annet fordi de rike må betale så mye skatt. Begge tar feil. Et skattesystem der man betaler etter evne og der skattehull tettes, er viktig fordelingspolitikk, men også viktig for verdiskaping og næringsutvikling. Derfor skal den rødgrønne regjeringa fortsette arbeidet med et mer rettferdig skattesystem.