7: King's Cross Station, London

7: King's Cross Station, London

Galtvort-ekspressen går fra spor 9 og tre kvart. Plattformen er ikke synlig for gomper. JK Rowling innrømmer at hun tok feil og tenkte på Euston Station da hun beskrev King's Cross.