78 ÅR GAMLE Jamil Ahmad har skrevet en debutroman som er tilnærmet litterært fullkommen. Foto: Aamir Quereshi / AFP / NTB Scanpix.
78 ÅR GAMLE Jamil Ahmad har skrevet en debutroman som er tilnærmet litterært fullkommen. Foto: Aamir Quereshi / AFP / NTB Scanpix.Vis mer

78 år og skriver som en gud

Den afghanske debutromanen «Vandrefalken» har med rette vakt internasjonal oppsikt.

ANMELDELSE: De ugjestmilde grenseområdene mellom Pakistan og Afghanistan er, også historisk sett, blant de mest konfliktfylte i verden. Det er familiefeider og æresdrap, klaner i strid, nomadestammer som stoppes av nasjonale grenser, okkupasjoner. Dette er temaer i pakistanske Jamil Ahmads «Vandrefalken».

Ahmad har vært offentlig tjenestemann i disse områdene, og debuterte med denne tilsynelatende beskjedne romanen i en alder av 78 år. Det er nesten ikke til å tro, med tanke på «Vandrefalkens» litterære fullkommenhet.  

Nomader og røvere Hovedpersonen i boka, Tor Baz, blir født på en øde grensepost. Foreldrene er på flukt, etter å ha giftet seg mot familiens vilje. Da gutten er fem år, blir de oppdaget. Faren skyter først sin kone, så seg selv. Tor Baz blir funnet av de stolte Balutsjiskerne. Også de på flukt etter mangeårig strid med myndighetene. De blir lovet forhandlinger, og oppsøker i god tro myndighetene. De henrettes uten lov og dom.  

78 år og skriver som en gud

«Vandrefalken» består av ni delvis frittstående fortellinger, der Tor Baz opptrer som en perifer figur i samtlige. Han blir adoptert av høvdingen for Kharotene: En stamme på en million nomader som i århundrer har vandret etter dyrenes beitemarker.

Det tradisjonsrike levesettet blir brutalt satt en stopper for i en verden delt opp i nasjonale grenser.

Tor Baz vandrer videre med den ikke-troende Mullaen, hvis historie gir innblikk i konflikter helt tilbake til 1. Verdenskrig, der nomadestammene ble skviset mellom britene og tyskerne.      

Dannelsesroman Ahmad favner historiske kjensgjerninger, myter og fortellinger i et stramt, nyansert, humoristisk og poetisk språk — noe også oversetteren har æren for.

Og Ahmad romantiserer ikke. Om røverstammene som i århundrer har levd av løgn, drap og plyndring skriver han: «Naturen har i dem begge avlet frem en uvanlig overflod av sinne, en enorm utholdenhet og en total motvilje mot å godta skjebnen.»

På sin måte er dette også en dannelsesroman, der Tor Baz lærer seg hvordan overleve i disse røffe fjellområdene blant slavehandlere, informanter og røvere. Han blir lik en falk på jakt etter et bytte.