90 dager med Osmundsen

Det er ikke bare såkalt usynkelige passasjerbåter som kan vise seg å være mer sårbare enn man hadde trodd. Kanskje er ikke Universitetsforlaget bokbransjens svar på «Titanic», men det var likevel en forholdsvis stor forlagsskute som i fjor traff isfjellet i form av et underskudd på 20 millioner kroner.

Det hjalp ikke at forlaget til sin egen overraskelse var det eneste i Norge som hadde utgitt nobelprisvinneren Dario Fo. Det ene skottet etter det andre ble nådeløst fylt med vann. Den solide mursteinsbygningen på Tøyen rystet i sammenføyningene.

  • Kapteinen, forlagssjef Trygve Ramberg, hadde allerede i januar i fjor varslet sin avgang. I oktober innkalte styret redningspatruljen, representert ved Terje Osmundsen (40). I går hadde han sittet i 90 dager og syntes det var på tide å kalle inn pressen for å forklare hvordan han ville hindre et totalt forlis. Dessuten syntes han visse deler av pressen var altfor «konfliktorientert», som han uttrykte det.
  • Dernest har de enkelte redaksjonene fått økt ansvar for resultatet av sin egen virksomhet. Også de skal rapportere direkte til Osmundsen, uten mellomledd. Alle rapporterer i grunnen direkte til Osmundsen, og han må holde årets budsjett, som «bare» innebærer et underskudd på seks millioner kroner.
  • Ifølge Osmundsen gjør bransjeavtalen slik den hittil har fungert, forholdene nærmest umulige for salg av lærebøker, særlig til høyere utdanning. Fortjenesten blir for liten. Dette gjelder mer enn Universitetsforlaget, forsikrer Osmundsen. Dette gjelder situasjonen for kvalitetslærebøker i sin alminnelighet.
  • Huset på Tøyen sto fortsatt da pressen forlot det i går ettermiddag. Ifølge Osmundsen bør det moderniseres innvendig for å skape gunstigst mulig arbeidsforhold for all den faglig dyktige og erfarne ekspertisen som i dag jobber under kummerlige forhold. Det handler ikke om å samle makt, men om at hver enkelt er sitt ansvar bevisst. Og deretter rapporterer direkte til Osmundsen.

At Osmundsen gjør visse grep for å få skuta på kjøl, bør ikke forundre noen. Først og fremst har han gjort noen administrative endringer. Enkelte toppsjefer er blitt omplassert til mindre synlige funksjoner innen bedriften, men ingen er støtt ut i mørket. Til gjengjeld har Osmundsen ansatt en ny kvinnelig økonomidirektør, Siri Hatlen, som rapporterer direkte til ham.

Deretter skal og bør det gå bedre. Osmundsen håper på de høyere makter, med andre ord de som i disse dager forhandler om en ny bransjeavtale.