Å avsløre Frp-velgeren

FrPs Per Sandberg langer ut mot

«venstreorienterte» medier og intellektuelle.

«FrPere med sin mangel på sans for fagkunnskap, logisk stringens, konsistens og konsekvens, er ikke er blant de skarpeste knivene i skuffen. Hvor mange med hovefag eller dr.grad finner man i FrPs rekker? FrPere evner heller ikke se sin egen mangel på evne til å se sammenhenger i tillegg til at de forfekter et temmelig grunt menneskesyn og en temmelig vulgær form for egoisme. Frpere er ENKLE sjeler, og noe mer å si om den saken er det ikke.

Platonix

«Jeg kunne ha skrevet akkurat det som om sosialister.

Morten«Sosialister har stort sett samfunnsvitenskaplige utdanninger og flåseri som enhver kunne bestått med minimal innsats. Statsvitenskap, Sosionom, Afrikastudier, Kulturminneforvaltning o.s.v. Statistikk viser klart at til høyre på den politiske akse sanker man flere stemmer ifra de forskjellige realfaglige høyere utdanningene.

SuperKongen«Hovedfag og doktorgrad? Selvhøytidelige teoretikere uten bakkekontakt, og med fagkunnskap som ikke kan brukes til noe, mener du? Nei, sats heller på økonomer, ingeniører og de med yrkesrettede utdannelser.

Hansen«Frp trekker velgere på sin fiendtlige innstilling mot innvandrere, sin forakt for u-hjelp og negativiteten rettet mot alt som ikke er grilldress, øl og porno. Frp er et Harry-parti for mennesker uten innsikt og visdom. Jeg har enda tilgode å møte en Frp-velger det går an å føre en seriøs samtale med. Det er nok ikke store sjansen for at han dukker opp med det første.

Griseknoen