Å diskriminere homofile

LEDEREN I DAGBLADET

fredag 27. februar hevder at SV og Arbeiderpartiet støttet og stemte for lovforslaget om å gi religiøse trossamfunn en egen lovhjemmel for å diskriminere lesbiske og homofile. Dette er helt feil!

Flertallet, bestående av Høyre, KRF, Frp og SP vedtok imidlertid en lov som gjør det lettere for religiøse trossamfunn til å diskriminere lesbiske og homofile enn dagens lov. SV og AP stemte mot å gi arbeidsgiver rett til å spørre arbeidssøker om synspunkter på politiske, religiøse eller kulturelle spørsmål, om opplysninger om medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering eller samlivsform. SV fremmet sammen med Arbeiderpartiet en alternativ lovtekst der prinsippet er snudd og arbeidsgiver ikke har rett til å spørre. At flertallet får vedta en lov som gjør det lettere å diskriminere lesbiske og homofile i fred, mens debatten gikk på hvorfor SV og AP ikke gikk lenger, blir derfor merkelig.

Til alle som tror at Gud har ment at mennesker skal diskrimineres fordi de finner kjærlighet hos en av samme kjønn. SV vil fortsette å bekjempe slike holdninger - vi vil protestere mot intoleranse i religionens navn. SV har sagt klart og tydelig i fra om hva vi mener om menigheter som tror på at «størst av alt er kjærligheten», og som samtidig ser på lesbiske og homofil kjærlighet som synd, og vi kan godt gjenta det. Men vi tror ikke på å forby religioner som prediker at homofili er synd.

Lesbiske og homofiles rettigheter er ikke vernet av internasjonale konvensjoner eller nedfelt i menneskerettighetene slik som trosfriheten er det. Det pågår nå et arbeid for å få dette til, og SV er det eneste partiet som går inn for at Norge skal støtte dettearbeidet. Med en slik konvensjon vil ikke trosfriheten lenger kunne gå foran homofiles rettigheter.