Å flagge sin identitet

FLAGG-DEBATTEN: I denne teksten vil jeg komme med mine refleksjoner om debatten angående 17. mai som foregår akkurat nå. I dag er flere opptatt av om innvandrere burde ha eget flagg i 17. mai-toget. Selv om jeg har gått på norskkurs i mindre enn ett år, har jeg lest og forstått noen interessante og morsomme kommentarer i avisene. Det virker som om mange ikke har forstått at Norge er et flerkulturelt samfunn i dag, de tror det er et etnisk homogent land, slik det var før den første innvandringsperioden. Noen av dem er opptatt av innvandreres kriminelle virksomhet, og de synes innvandrere er en katastrofe for det norske samfunnet. Men vi lever ikke på 1960-tallet. Utviklingen har kommet langt og forandret alt, og Norge er jo et land med flerkultur som er et resultat av de ulike innvandreres flotte kultur fra mange deler av verden. Jeg forstår ikke hvorfor det er viktig å nevne integreringsproblemer og innvandreres kriminelle virksomhet, som faktisk ikke er representativ for alle, i forhold til 17. mai.

For meg er 17. mai en viktig dato i Norges historie, og man må knytte denne datoen til Norges bidrag til verdens utvikling som et godt eksempel i moderne tid. Da kan både nordmenn og utlendinger vise resultatene av innvandring på en positiv måte. Personlig synes jeg at mangfold er flott. Det viser Norges internasjonalitet.

Når det gjelder bruk av flagg, må vi huske hva datoen minner oss om. Da kommer historien inn i bildet. Det betyr at bare Norges og etniske samers flagg kan brukes. Med hensyn til innvandrerbefolkningen er det ikke noe grunnlag for å ha sitt eget flagg i 17. mai-toget. Det er ikke FNs hovedforsamling i New York som skal representeres på Karl Johans Gate 17. mai. Selv om vår interesse er integrasjon og ikke assimilering.

Jeg vil aldri miste min identitet. Jeg vil beholde min etiopiske kultur og bringe den videre til barna mine. For å vise respekt og være i harmoni med det norske samfunnet har vi som er fra andre land mye å bidra med. Vi har våre nasjonale klær, vår musikk, sang, litteratur, kunst og mange andre flotte ting å bidra med til toget. Jeg mener at jeg kan bidra med min kultur til det norske miljøet, men jeg vil ikke bidra med mitt lands flagg.

La oss ikke glemme en ting: Vil vi bør sette pris på mangfoldet! Skal vi ikke stå sammen for å få kraft til videre utvikling? Jeg vil invitere leserne til å tenke på dette.