Å gå ned i vekt

FEDME: Vi kjenner oss ikke igjen i krigsmetaforene som brukes i kostholdsdebatten.

KOSTHOLD: I et debattinnlegg i Dagbladet 13. januar retter professor Birger Svihus sterk kritikk mot Sosial- og helsedirektoratets manglende kostråd til de som ønsker å gå ned i vekt eller unngå fedme. Svihus har lansert fedmefaktoren som ifølge han er en måte å måle matens energiinnhold og fetende effekt. De praktiske konsekvensene av hvorvidt vi benytter Matvaretabellen, som er Sosial- og helsedirektoratets metode, eller den nye såkalte fedmefaktoren til Svihus, er små. Metodene gir i praksis samme rangering av matvarene. De matvarene som har høyt kaloriinnhold vil i de aller fleste tilfeller også ha høy fedmefaktor.

FEDMEFAKTOREN til Svihus ser ikke ut til å ta andre hensyn enn den energigivende effekten av maten. Vi advarer mot ensidig å fokusere på matvarenes energiinnhold. Eksempelvis har kokt laks nesten like høy fedmefaktor som iskrem, ifølge Svihus\' beregninger. Mens Svihus kun er opptatt av om kostholdet gjør deg fet eller ikke, tar Sosial- og helsedirektoratet hensyn til langt flere faktorer enn vekt når vi gir kostholdsråd. Når vi utformer våre kostholdsråd legger vi vekt på at kostholdet skal forebygge sykdom og fremme god helse.Store deler av befolkningen har fra et helsemessig synspunkt et for høyt inntak av fett, særlig mettet fett, sukker og salt, og for lavt inntak av fisk og matvarer rike på kostfiber, slik som grove kornvarer, grønnsaker og frukt. Disse svakhetene i kostholdet medvirker til utvikling av en rekke sykdommer.Som Svihus påpeker er energibalansen helt avgjørende for vekten. Energiinntaket må være lavere enn energiforbruket for å oppnå vektreduksjon. Våre kostholdsråd gjelder også for personer som vil gå ned i vekt.

VI ER UENIGE med Svihus når han poengterer at vi må unngå brød og bakervarer for å gå ned i vekt. Her er det viktig å skille mellom grovt brød og andre bakervarer. Grovbrød er for mange den viktigste kilden til fiber, som det er for lite av i norsk kosthold. I tillegg får vi en rekke andre viktige næringsstoffer fra grovt brød. Mange andre bakervarer bidrar derimot til økt inntak av fett og sukker, og inneholder lite andre næringsstoffer.

SVIHUS HAR FORSKET fram sin viten på kostholdet til gris, noe som synes å ha inspirert til å omtale uenigheten et annet sted i avisen som at «kostholdsekspertene krangler så busta fyker» og at Svihus «slakter norsk ernæringspolitikk». Selv kjenner vi oss ikke igjen verken i krigs- eller slaktehusmetaforene som brukes i kostholdsdebatten.