MANGE OVERDOSER: De siste årene har rundt 260 mennesker dødd av overdose hvert år i Norge. Nye grep må til for å forbedre rusomsorgen, skriver artikkelforfatteren. Foto: Shutterstock/ NTB Scanpix
MANGE OVERDOSER: De siste årene har rundt 260 mennesker dødd av overdose hvert år i Norge. Nye grep må til for å forbedre rusomsorgen, skriver artikkelforfatteren. Foto: Shutterstock/ NTB ScanpixVis mer

Debatt: Rusomsorg

Å hjelpe rusavhengige, i stedet for å straffe dem, er et viktig steg i riktig retning

Norge ligger fortsatt på overdosetoppen i Europa. Nye grep må til for å forbedre rusomsorgen.

Meninger

Mennesker som sliter med narkotikamisbruk har større behov for hjelp enn straff. Derfor vil Høyre at helsetjenesten, og ikke justissektoren, skal ha ansvar for å følge opp mennesker som besitter illegale rusmidler til eget bruk. For er det noe man skal måle samfunnet på, så er det hvordan vi tar vare på dem som trenger det aller mest.

STORTINGSKANDIDAT: Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: Sturlason / Oslo kommune
STORTINGSKANDIDAT: Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: Sturlason / Oslo kommune Vis mer

De siste årene har rundt 260 mennesker dødd av overdose hvert år i Norge. Derfor fikk norske kommuner 400 millioner kroner ekstra for å styrke satsingen på rusarbeid i 2016 som en del av regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet. Samtidig brukes det allerede over en milliard kroner rettet mot rusavhengige i Oslo hvert eneste år.

Til tross for bevilgningene, ligger fortsatt Norge på overdosetoppen i Europa. Nye grep må derfor til for å forbedre rusomsorgen. Å hjelpe, i stedet for å straffe, dem som sliter med bruk av illegale rusmidler, er et viktig steg i riktig retning. Det vil også åpne for en mer passende oppfølging av dem som har et problematisk forhold til rus. For til tross for at vi i mange år har visst at svært mange innsatte i norske fengsler sliter med rusproblemer, så er problemet vedvarende.

Samtidig opplever ofte ruspasienter som er motiverte og har behov for behandling lang ventetid. Derfor vil Høyre fortsette å jobbe for at flere skal komme raskere til behandling, og at behandlingen skal være tilpasset den enkelte. Hjelp til selvhjelp skal være et førende prinsipp, også innenfor rusomsorgen.

Allerede fra i år ble det åpnet for å dømme rusmisbrukere til behandling i stedet for fengselsstraff. Som en del av omleggingen av narkotikapolitikken vil Høyre også ha forsøk med skadebegrensende tiltak, som for eksempel heroinassistert behandling som et tilbud til tunge rusmisbrukere.

Dette er ikke det samme som å legalisere narkotika. Narkotika er et sosialt og helsemessig problem, og det er viktig at man fra samfunnets side fortsatt sender signaler om at det er ulovlig. Men mennesker som trenger hjelp, får den best i helsetjenesten og ikke i fengsel.

Høyre går derfor til valg på en kunnskapsbasert ruspolitikk, hvor man får hjelp når man trenger det, og man åpner for å gi alle en ny sjanse. Målet er å begrense rusmidlenes skadevirkninger. Dette vil gi en mer verdig rusomsorg som bekjemper avhengighet.