Sier nei til klimaavtale med EU:

Å hogge seg selv i foten

DAGBLADET MENER: Dette nei-et fra Senterpartiet er enda mer ufornuftig enn vanlig.

Meninger

«Sp hogger ned skogsavtale med EU», lyder en tittel i avisa Nationen denne uka. En variant av denne tittelen kunne i overført betydning passet på nær sagt alle saker om Senterpartiets forhold til EU. Når vi likevel velger å ta for oss akkurat denne, er det fordi dette nei-et til EU er enda mer ufornuftig enn vanlig.

Senterpartiets nei betyr ingenting nå, men det er et foruroligende tegn på hvordan dette partiet kommer til å forholde seg til internasjonale klimasamarbeidsavtaler framover. På et eller annet tidspunkt vil det kunne utgjøre et politisk problem for Norge.

Grunnen til at de sier nei nå, handler om hvordan skogens klimaavtrykk skal regnes inn når Norge knytter seg til EUs avtale om utslippkutt i såkalt ikke-kvotepliktig sektor. Det gjelder utslipp fra blant annet transport, bygg og anlegg, avfallshåndtering, jordbruk og skogbruk.

En slik avtale er teknisk og komplisert. For å ta hensyn til hvordan skogen binder CO2, beregnes det hvor mye hogst hvert enkelt land skal kunne drive med innenfor avtaleverket. Tar vi ut mer enn vi har avtalt, vil vi måtte kutte mer utslipp et annet sted. Det vil kunne smerte. Norge har gjennom avtalen forpliktet seg til å kutte 40 prosent av sine utslipp i ikke-kvotepliktig sektor , innen 2030. Det er svært ambisiøst, og vil kreve stor innsats i alle sektorer. For å ta høyde for fortsatt høy aktivitet i skognæringen, har derfor regjeringen lagt inn et raust forslag til hvor mye skog Norge kan hugge hvert år: 14,5 millioner kubikkmeter hvert år, fram til 2030 - i tillegg til to millioner kubikkmeter innenfor en kompensasjonsordning. Det er mye, sett i lys av at Norge hogget rekordmye tømmer i 2017 og landet på 10,6 millioner kubikkmeter.

Hvor mye skog skal egentlig Senterpartiet hogge?

Det er ikke sikkert EU godtar Norges forslag til hugstambisjon. Uansett er det urealistisk og uansvarlig å se for seg et nærmest ubegrenset hogstvolum i norske skoger. De siste månedene har det vært en voldsom debatt om miljøtrusselen vindkraft utgjør, med det kan trolig ikke måle seg med hvordan uvettig skogbruk truer artsmangfoldet. I tillegg binder skogen store mengder CO2, i våre skoger særlig i bakken. For å håndtere dette må mer skog vernes, Norge er langt unna å nå målet om 10 prosent vernet skog. Vi må også ha et balansert uttak av skog. Slik kan vi fortsatt kombinere arbeidsplasser og nye næringer i bioøkonomien, samtidig som vi tar vare på miljøet - og lever opp til våre internasjonale forpliktelser. Noe annet vil være å hogge seg i foten.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.