Å lese er en kunst

Denne uka er hele Bokmandag viet bøker som på forskjellig vis handler om bøker. Jan Erik Vold har samlet sine artikler fra Poesiåret 2004 i boka «God jul med Gertrude Stein» og Olaug Nilssen utgir «Hybrideleg sjølgransking», der hun skriver om seg selv som forfatter, om språk og om litteratur - blant mye annet. Denne typen bøker har lange tradisjoner. Kall dem litterære dagbøker, essay om forfattere, notater i margen - hva som helst. Gjennom lesning blir man gjerne en bedre språkbruker fordi man åpnes for et større register av virkemidler. Og når man skriver om det man har lest, hender det at tankekorn dukker opp som rene aha-opplevelser. Noen tenker best når de skriver.

DENNE TYPEN BØKER kan også fungere som guider inn i litteraturens univers - personlige pakketurer til boklige ferieparadis. Enkelte ganger opplever man at et verk blir lest på en helt ny måte. Da Hanne Ørstavik skrev et forord til en ny utgave av Henrik Ibsens «Brand» tidligere i år, vakte det debatt. Det fins aldri bare en måte å lese et verk på. Enkelte ganger kan en flombelysning stille boka i et totalt nytt lys, andre ganger tenner noen et stearinlys i en mørk krok og oppdager en detalj ingen har sett før.

Å SKRIVE OM bøker er å reflektere over lesningens mysterium. Hva skjer egentlig når øyet flytter seg fra bokstav til bokstav, fra ord til ord, linje til linje nedover et ark. Om dette handler Olof Lagercrantz\' bok «Om konsten att läsa och skriva» (1985). Ei kort bok med enkle, gode setninger - som belyser litteraturens fortryllelse fra de forskjelligste vinkler.

LAGERCRANTZ VAR opprinnelig poet, men begynte å skrive bøker om diktverk som fascinerte ham - om forfattere som Dante, August Strindberg, Stig Dagermann, Nelly Sachs, Joseph Conrad, Marcel Proust, James Joyce og Gunnar Ekelöf. Han gjorde bøker om lesning til en egen sjanger. I stedet for å lese 30 bøker, leste han den samme boka 30 ganger. Og hver gang oppdaget han noe nytt. Det er ikke bare å skrive bøker som kan være en skapende virksomhet. Å lese kan også være en kunst.