Å møte virkeligheten

Påstandene til Witoszek mangler forankring i virkeligheten, og legger sten til byrden for traumatiserte Utøya-ofre og barn som sliter.

FOR LETT? «Fra sin høye hest bedømmer Witoszek hvem som var feige og hvem som har det for lett,» skriver artikkelforfatteren.
Foto: Nina Hansen / Dagbladet
FOR LETT? «Fra sin høye hest bedømmer Witoszek hvem som var feige og hvem som har det for lett,» skriver artikkelforfatteren. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

I et innlegg i Aftenposten den 27. april mener Witoszek å ha funnet den mørke siden ved norsk pasifisme. Eksemplene hun trekker fram er alle knyttet til 22. juli. På noen korte linjer lanseres flere sjokkerende påstander: Ungdommene på øya var feige. De utviste verken selvforsvar eller selvoppofrelse. Politiet manglet mot og angrepsvilje. Barn i Norge har det for lett.

Slik Witoszek ser det, skyldes denne påståtte feigheten at norske barn er lært opp til å «stole på den allmektige staten». Det er bare folk som har møtt Djevelen som vet å bekjempe ham. Hva forventet egentlig Witoszek? At ubevæpnede 16-åringer i hopetall skulle gå til angrep på en voksen mann med rifle og pistol? Ofrene burde tilsynelatende utvist selvforsvar, selvoppofrelsesinstinkt og en «oppfinnsom, askeladdensk tilnærming». Men når kulene suser forbi ørene dine og venner og kjente ligger døde rundt deg, er det kanskje ikke så lett, Witoszek.

Og dersom denne «feigheten» skyldes det norske Bildung, er det påfallende at vi ser tilsvarende reaksjon ved skolemassakrer i andre land. Folk flykter når de ubevæpnet angripes med rifler. Norske barn og unge er ikke annerledes i så måte. Det påstås at det «med få unntak» var ikke-norske deltakere i tragedien som var villig til å risikere egne liv for å redde andres. Dette stemmer rett og slett ikke.

Det hele kobles til at vi skåner barn for mye: Vi verken slår dem eller gir dem karakterer i barneskolen. Dette er visstnok i strid med den nyeste nevrovitenskapen. Kanskje Witoszek heller bør lese psykologi, og se hva traumer i barndomsåra kan føre til.

Forskningen hun viser til påpeker at moderat motgang kan være sunt. Barn i Norge møter moderat motgang og vel så det på daglig basis. 90 000 barn har minst én forelder som er alkoholiker, og 200 000 gruer seg til jul på grunn av foreldrenes alkoholbruk. Hver fjerde gutt og mer enn hver tiende jente har opplevd vold fra jevnaldrende. Hver femte elev blir mobbet. Fem prosent - over 10 000 barn - blir mobbet flere ganger i uka. Mobbeofrene er mer deprimerte, har mer angst og dårligere selvbilde. Tanker om selvmord er langt vanligere hos disse enn hos andre. Over 100 unge tar livet av seg hvert år, og man antar at ti ganger så mange forsøker. I 2010 levde 100 000 norske barn under fattigdomsgrensen.

Påstandene til Witoszek mangler forankring i virkeligheten, og legger sten til byrden for traumatiserte Utøya-ofre og barn som sliter. Fra sin høye hest bedømmer hun hvem som var feige og hvem som har det for lett.

I mellomtida går heldigvis vi andre i rosetog og synger for å vise ofrene vår støtte, og ABB at vår kultur ikke er den han forgjeves forsøkte å «forsvare».