A Night Of Reckoning

Det er ikke ofte et helt plateselskap gir ut plate sammen.

Kevin Welch, Kieran Kane, Harry Stinson, Tammy Rogers, Mike Henderson, Fats Kaplin og Alison Prestwood utgjør Dead Reckoning Records - og gruppa The Dead Reckoners. Plateselskapet ble startet som en reaksjon mot den superkommersielle utviklingen innenfor den etablerte countryindustrien. Artistene har tidligere deltatt på hverandres soloprosjekter, og da vi hørte dem sammen i Oslo i fjor framsto de som et spennende, musikalsk kollektiv som blandet country, blues og rock. Men som gruppe betraktet har de ikke klart å finne et samlende uttrykk, og dette første felles CD-prosjektet spriker i for mange retninger. Gode individuelle prestasjoner redder likevel fireren.