Å reise er å leve

Ingen har sagt det bedre enn H.C. Andersen: «At reise er at leve.» Kanskje hele vår kulturkrets har reisen som opphav?

Homers 24 sanger om Odyssevs' hjemferd fra Troja er en god begynnelse på litteraturhistorien. Den kinesiske dikteren Wu Cheng'en la ut på silkeveien og skrev «Reisen til vest» .

  • «Leiv Eiriksson finner Vinland» og Snorres saga om Sigrud Jorsalfare er vidunderlige reiseberetninger, i et språk så presist fortettet at det tilhører verdenslitteraturen.
  • Reiseskildringen er i sitt vesen grenseløs, med navn som Henry Miller og «Kolossen fra Maroussi» . En bok som «Zen og kunsten å vedlikeholde en motorsykkel» skildrer det skjøre forholdet mellom far og sønn med bilder av livet på landeveien og sinnets labyrinter. Og mens vi er der, under utforskningen av vår væren, kan ingen komme utenom Joseph Conrads mesterverk «Mørkets hjerte» , der reisen opp Kongofloden blir en symboltung ferd til menneskets yttergrenser.
  • Vi som hadde vår uskylds tid på 1950-tallet, husker ennå titler som «Blant synderinner og smuglere i Tanger» (Aleko Lillius), «I jungelens vold» (Eric Lundquist) og «Hodejegere i Ecuador» (Aage Krarup Nielsen). Det var den gang det var eventyrere til, og drømmen var virkelighet i «Den vide verden» - Gyldendals reisebibliotek.
  • Vår guide og reisespesialist, Jens A. Riisnes, mener at reiseskildringen som sjanger i Norge forsvant i 1968 med historiens kraftlinjer til Albania. Da de andre dro på chartertur til Francos spanske solkyst, ble det lite å skrive hjem om - i fjernsynets tid.
  • I dette perspektivet utgir Aschehoug en ny serie reiseskildringer med moderne forfattere. Fire bøker foreligger:

«Omvei til Santiago» av Cees Nooteboom er en kulturhistorisk reise gjennom 1000 års spansk historie. Robyn Davidsons «Egne veier» er beretningen om en toårig ekspedisjon med kameler i den australske ørken. William Dalrymples «I skyggen av Bysants» er en slags metareise 1500 år etter munken Johannes Moschos ferd gjennom Hellas til Egypt, via Tyrkia til Syria og Libanon. Også Redmond O' Hanlons beretning om reisen «Til Kongos indre» er utgitt i Aschehougs «Spor»-serie.

  • For neste år planlegger forlaget bøker om Ny-Guinea. Nicolas Bouviers reise fra Sveits til Afghanistan kommer i bokform, og den danske lyrikeren Thomas Boberg beretter om sitt Afrika.
  • Reiseskildringens renessanse tilfredsstiller vår trang til å møte mennesker, høre en historie og se en sammenheng, i en abrupt tid.