Å sjekke sine kilder

MED UTGANGSPUNKT

i NRKs morgennyheter kan det skrives litt av hvert. I lederen 6.7. kobler Dagbladet OECDs kritikk av Danmarks offentliggjøring av skoleresultater med det kvalitetssystemet vi får i Norge. Ifølge OECD er det danske systemet for enkelt og organisasjonen anbefaler følgende: «... publisering av data om skolenes resultater er essensielt, men slike data bør sammenstilles på en måte som gjenspeiler deres begrensninger og kompleksitet. Enkle, generelle mål, som er nødt til å bli villedende, bør unngås ...».

Det er slike hensyn som ligger til grunn for det norske systemet. Informasjon om dette finnes bl.a. på nettstedet skoleporten.no. Denne primærkilden anbefales for lederskribenter som ønsker å orientere seg ut over NRKs nyhetssendinger.