Å skape frykt er dårlig medisin

DAGBLADET MELDER

23. mars med krigsoverskrifter at eksperter nå advarer mot antidepressiva. Bakgrunnen er i følge Dagbladet at de øker selvmordsfaren. Men, det er nå heldigvis slik at overskrifter som «Ekspertalarm - advarer mot lykkepiller» og «Øker selvmordsfaren» ikke er å finne i kildene avisen bruker som grunnlag for artikkelen. Det har ikke gått noen ekspertalarm, det er ikke sendt ut noen advarsel mot bruk av antidepressiva og det er heller ikke vist at de øker selvmordsfaren. De eneste som hevder dette er altså «eksperter» i Dagbladet - og det er et tankekors.

Psykiatrien har lenge slitt med mangel på ressurser. Helseministeren varsler igjen øket satsing på psykiatrien i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det er kjent at psykiske lidelser i mange tilfeller kan være svært alvorlige og i seg selv gi økt risiko for selvmord.

Ved riktig bruk og oppfølging kan antidepressiva bidra til å redde mange liv. Flere av Dagbladets oppslag har kun vært egnet til å skape frykt, og har i verste fall resultert i at pasienter umiddelbart slutter å ta medisinen. Fete oppslag om sex og lykkepiller selger, sa en tidligere journalist i Dagladet til oss. Ja, det overrasker kanskje ikke. Men, det overrasker hvis Dagbladet ønsker å øke opplaget ved å sette andres liv og helse i fare. Vi håper ikke så er tilfelle.

Forfatterne av denne artikkelen arbeider i et firma som har hatt sitt spesialfelt i psykiatri i over 50 år. Temaet Dagbladet belyser kunne både vi og norske spesialister i psykiatri ha svart på uten å støte eller skade pasientene. Så hvorfor tar Dagbladet debatten opp etter eget skjønn for så å feste det på avisens førsteside med krigsoverskrifter?

DET ER EN VELKJENT

og grundig diskutert problemstilling Dagbladet hevder er en nyhet. Såvel produsentene som Legemiddelverket overvåker dette kontinuerlig. De skriver at «Man har ikke funnet holdepunkter for at nyere antidepressiva gir økt risiko for selvmord eller selvmordstanker hos voksne». (www.legemiddelverket.no) Prøv en gang å ha tillit til oss hvis dere har en viktig sak om antidepressiva dere ønsker å formidle til allmennheten. Vi har millioner av pasienterfaringer og årelang forskning å bygge på. Over tid tror vi saklighet vil selge langt mer enn lett fordøyelige oppslag. Saklig helseopplysning er god medisin. Vi står til deres disposisjon.