Å snuble i teksten

SOFIENBERGSAKEN: Ved å beskrive en rekke «hatefulle og rasistiske reaksjoner på diverse blogg-sider på nettet» forfattet av folk langt ute på den brune høyre fløy for å understreke hvordan «Kval og hans likesinnede skaper mer frykt», ønsker Iffit Z. Quereshi åpenbart å sjikanere meg til taushet.

Qureshi er opptatt av hvordan alle innvandrermiljøene holdes personlig ansvarlig for handlinger begått av enkeltgrupper. Innvandrere skal med andre ord ikke settes i bås, men ikke-innvandrere kan derimot uten videre og uten belegg båssettes med brunsvidde rasister …

«Overgrep er uakseptable uansett», skriver Qureshi. Utsagnet kan tolkes på to måter: a) overgrep bør ikke aksepteres (noe det vanskelig å være uenig i), eller b) overgrep bør ikke graderes, de er alle like ille uavhengig av omfang og konsekvenser. Tolkning b) virker mest plausibel, men finner ikke støtte hos noe folk på denne jord så vidt meg bekjent. Mitt anliggende er å peke på ulikheten i konsekvenser når det gjelder overgrep i skolegården og tilfeldige ofre i det offentlige rom. Det siste skaper åpenbart mer frykt i den allmenne kvinnelige befolkningen enn det første. Resultatet er enda et slag mot kvinners bevegelsesfrihet. Et tema jeg syns kommer altfor dårlig fram i dagens debatt.

Hvis resten av mitt innlegg er lest like overfladisk og vrangvillig som det etterfølgende sitatet, er det jo ikke til å unngå at man snubler i teksten og tildeler andre meninger de slett ikke har. Jeg skriver: «Noman Mubashir er sjarmerende, høyt respektert og åpenbart kunnskapsrik. Desto mer synd er det at han på denne måten tåkelegger og ufarliggjør handlinger som så åpenbart er med på skape frykt og redusere kvinners frihet.» Dette utlegges av Qureshi som at jeg holder Mubashir ansvarlig for å skape mer frykt. Jeg vil be om at setningene leses en gang til med fokus på hva ordet «som» peker tilbake på. Min påstand er jo dessuten nærmest det motsatte: Han ufarliggjør. Det må da vel også bety at han beroliger?

Til slutt i innlegget skriver Qureshi: «Gjennom å sette fokuset på etniske minoriteter som et problem, skaper media, politikere og bedrevitere et todelt samfunn.» Etniske minoriteter skal i alle sammenhenger presenteres som en ressurs, aldri som problem. Innlegg skal tjene Den gode sak.

I motsetning til Qureshi vil jeg at debatten skal tas, også om den er ubehagelig for enkeltgrupper enten de representerer minoritetsgrupper eller etnisk norske. Jeg syns for eksempel at debatten om etnisk norsk ungdoms idiotiske, skadelige og smakløse russefeiring er på sin plass. I denne sammenhengen har jo enkelte grupper av ungdom med innvandrerbakgrunn kommet svært godt ut.