Å stjele ungdommen

TORSDAG

den 17. juni meldte Dagsrevyen om statsråd Kristin Clemets forslag til å støtte de forsømte flinke i vårt skolesystem: Nå kan de snart følge læreplaner som ligger over alderstrinnet, og slik fullføre videregående kanskje to år før tiden. Dette er en hårreisende politikk, av flere grunner: For det første er det svært vanskelig å bestemme hva man mener med «flink». Man får gjerne med seg de som er flinke til å repetere kunnskap, men ikke de som er flinke til å generere kunnskap. Å prestere gode karakterer sier lite om evnen til selvstendig tenkning.

Evnen til å tenke nye tanker krever en kreativitet som ofte hindrer gode karakterer, siden kreativitet nettopp er evnen til å se hvor det fastlagte pensum tar feil. Og gode karakterer premierer alltid evnen til å gjengi pensum, aldri evnen og viljen til selvstendig tenkning.

Clemet ønsker å premiere dem som best kan gjengi pensum, og dermed ikke de flinke, men de skoleflinke og lydige.

DET ER SKOLENS

viktigste oppgave å styrke evnen til kritisk tenkning, ikke til «flink» reproduksjon av et fastlagt pensum. Skolen skal gjøre oss til «gagns menneske», mens statsrådens flinkhetsdyrking virkelig bidrar til å fremelske «ugagns menneske». Det er bare et ufritt samfunn som har behov for lydige meningsreprodusenter. Denne utvelgelsespolitikken stjeler år av en ungdoms liv. Bare et fåtall av disse flinke vil være modne nok til å takke nei til denne tankeløse særbehandlingen. De færreste vil nemlig tenke over at det bare er samfunnet som tjener på det dersom de kommer seg et år eller to raskere gjennom utdanningen, ved at de går ut i produksjonslivet et år eller to tidligere.

HER ER

vi nettopp ved hovedhensikten med videregående skole: Å holde ungdommen unna produksjonslivet slik at de kan få modnes i eget tempo! Enhver vanlig utrustet elev kunne ha unnagjort gymnaset ett år raskere, og ved voksengymnas tar elevene gjerne hele greia på ett år uten problemer. Men så gikk vi da heller ikke på gymnaset først og fremst for å lære. Videregående skal være et fristed der hormonene kan få tid til å roe seg noenlunde ned, slik at man nettopp kan komme ut i samfunnet moden nok til å kunne bli et «gagns menneske».

Virkelig flinkhet setter seg alltid gjennom. Alltid . Og derfor: Det er ikke ungdommen som stjeler tid her. Det er vi som stjeler ungdommen.