DEN DAGLIGE SANG: Å synge må nedfelles i skolens planer, mener artikkelforfatteren. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
DEN DAGLIGE SANG: Å synge må nedfelles i skolens planer, mener artikkelforfatteren. Foto: Shutterstock / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Utdanning

Å synge må nedfelles i skolens planer

Både rektor, musikklærer og allmennlærere har ansvar for den daglige sangen.

Meninger

Kunnskapsministeren skriver i Dagbladet 12. oktober: «Jo, sangen skal forbli i skolen». Samtidig reagerer mange på at sang ikke er nevnt i den nye overordnede læreplanen.

Det uttrykkes en bekymring for utviklingen av sangens plass i skolen, som jeg gir min fulle tilslutning til.

Kunnskapsministeren skriver at elever i norsk skole fremdeles skal ha sang som en del av sin hverdag. Ludvigsenutvalget (NOU 2015-8, Om framtidas skole), foreslo at det i den overordnede læreplanen skulle innføres et nytt begrep; fagovergripende kompetanse. Men begrepet ble ikke videreført i den overordnede planen, og innspillet mitt om at å synge kunne være en fagovergripende kompetanse, ble ikke med. I stedet beholdes de fem grunnleggende ferdighetene; lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter, uten å ta med de praktiske og estetiske ferdighetene.

Så da lurer jeg på:

- Vil sang bli konkretisert som en muntlig ferdighet i alle fag?

- Er det forsket tilstrekkelig på sangens plass i skolen i dag?

- Vet departementet nok om allmennlæreren og skolers kompetanse i sang og musikk?

- Og hvor blir det av den syngende lærerhøgskolen?

Mads Berg refererte i Skolens sangbok i 1929-utgaven til sangplanen i en byskole hvor det sto at alle lærere må bruke sangen flittig til avveksling i undervisningen.

Dette må vi fortsatt lytte til. Jeg mener at både rektor, musikklærer og allmennlærere har ansvar for den daglige sangen. Å synge må nedfelles i skolens planer. Hvordan har kunnskapsministeren tenkt å formidle en forventning om dette?