Kari Elisabeth Kaski fra Sosialistisk Venstreparti står for en grønn politikk som tar fra de fattigste, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Kari Elisabeth Kaski fra Sosialistisk Venstreparti står for en grønn politikk som tar fra de fattigste, skriver artikkelforfatteren. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

Debatt: Klima og venstresida

Å ta fra de fattige og gi til de rike - i miljøets tjeneste

En klimapolitikk uten klasseperspektiv tjener som en trojansk hest for de rikes interesser.

Meninger

I et innlegg i Dagbladet 13. oktober indentifiserer Kari Elisabeth Kaski følgende oppgave for en klimapolitikk med sosialistisk vri: «Å redde jorda fra de menneskeskapte klimaendringene, på en måte som reduserer forskjeller mellom mennesker og land».

Morten Johansen, lønnsarbeider
Morten Johansen, lønnsarbeider Vis mer

Når det kommer til måten dette skal skje på blir vi bedt om å se for oss kaffe traktet med strøm fra solcellepanel og en elektrisk bilpark som nabolaget deler mellom seg. Hvis vi bare ser, og ikke ser for oss, fremtrer klimapolitikken slik for vanlige folk:

  • høyere bensinavgifter
  • høyere rushtidsavgift
  • mer bompenger
  • høyere parkeringsavgifter
  • innføring av flyseteavgift

Meg bekjent støtter SV alle tiltakene, og ville gått lenger om de fikk sjansen. Felles for tiltakene er at de er flate forbruksskatter.

Den type flat beskatning kan føre til to ting: enten at vanlige folk fortsetter å benytte godet som beskattes høyere, hvilket vil si at en større del av statens skatte- og avgiftsinntekter kommer gjennom flate, og ikke progressive skatter. Det er dårlig fordelingsspolitikk.

Alternativt at vanlig folk i mindre grad benytter bil og fly hvilket vil si at dette blir goder som i større grad forbeholdes de rike. Det er heller ikke god fordelingsspolitikk.

I et glimrende forsvar for progressive forbruksavgifter i Dagbladet 13. oktober, skriver Eivind Hoff-Elimari:

«Trinnskatten [gjør] at inntektsforskjellene blir mindre. Den er progressiv fordi de som tjener mest betaler størst andel av inntekten sin. Motsatt er merverdiavgiften regressiv: Jo mer vi tjener, desto mindre andel av inntekten legger vi igjen i butikken. Merverdiavgiften øker derfor ulikhetene».

De flate skattene over havner i samme kategori som merverdiavgiten. Før Kaski og SV går inn for klimatiltak som faktisk fungere utjevnende slik som progressiv forbruksbeskatning kan Nettavisen med rette score billige poenger på at det ene miljøtiltaket etter det andre går utover de med lave og vanlige lønninger.

Kaski besvarer med andre ord bare første delen av sin egen utfordring nevnt innledningsvis og er like hinsides rødt og blått som MDG. Det er ikke ment som et kompliment.

Det verste eksemplet så langt er subsidiering av el-sykkelkjøp i Oslo, som Aftenposten viste i overveiende stor grad gikk til «godt etablerte borgere».

Dette er å ta fra de fattige og gi til de rike, i miljøets tjeneste.