PARTNERVOLD: Å overse kvinners vold mot menn kan også være å gjøre de voldsutøvende kvinnene en bjørnetjeneste, skriver artikkelforfatterne. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
PARTNERVOLD: Å overse kvinners vold mot menn kan også være å gjøre de voldsutøvende kvinnene en bjørnetjeneste, skriver artikkelforfatterne. Foto: Shutterstock / NTB ScanpixVis mer

Å usynliggjøre voldsutsatte menn vil neppe gjøre det lettere

For 97 prosent av de partnervoldsutsatte mennene var utøveren en kvinne.

Meninger

I Dagbladet 5. april går Tove Smaadahl og Madeleine Schultz fra Krisesentersekretariatet i rette med REFORM - ressurssenter for menn, om feil tall om menns utsatthet for grov vold fra kvinnelig partner.

I en informasjonsfilm på TV 2 i påsken hevder REFORM at 18 000 menn utsettes for dette årlig. Bakgrunnen for tallet er en undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) fra 2014, der 17,1 prosent av kvinnene og 17,2 prosent av mennene sa de noen gang hadde blitt utsatt for fysisk vold fra nåværende eller tidligere partner.

Dette var alt fra å bli lugget, klort eller slått med flat hånd, til mer alvorlige voldsformer som å bli tatt kvelertak på eller bli truet med våpen. 1,9 prosent av mennene hadde blitt utsatt for de mer alvorlige voldsformene fra partner. Det er 1,9 millioner menn mellom 18 og 74 år i Norge, 1,9 prosent av dem utgjør 36 000.

Det er stor usikkerhet i tall basert på utvalgsundersøkelser. I et intervju for en tid tilbake oppga vi derfor 18.000 menn som et minimum, ikke som årlig forekomst, men som antallet som hadde vært utsatt i løpet av livet.

Smaadahl og Schultz peker på at ikke alle menn har kvinnelig partner. Vår undersøkelse viste at for 97 prosent av de partnervoldsutsatte mennene var utøveren en kvinne.

Smaadahl og Schultz er opptatt av at kjønnsperspektivet i voldsfeltet ikke framstilles feil. Vi er enige i intensjonen. Samtidig gir de selv en framstilling som i beste fall er egnet til å forvirre. Ut fra den årlige krisesenterstatistikken anslår de at 66 menn har vært utsatt for partnervold i 2014. Det kommer dårlig fram at dette er mannlige beboere på krisesenteret utsatt for vold fra kvinnelig partner, og dermed slett ikke sammenliknbart med REFORMs estimat.

I vår undersøkelse fant vi at bruk av partnervold forekommer omtrent like ofte blant begge kjønn, selv om de konkrete voldshandlingene, og dermed skadepotensialet, er forskjellig. Som krisesenterstatistikken viser, er det langt fra alle som oppsøker krisesenteret. Tidligere undersøkelser har vist at det oppleves vanskelig for menn å søke hjelp. Å usynliggjøre voldsutsatte menn vil neppe gjøre det lettere.

Å overse kvinners vold mot menn kan også være å gjøre de voldsutøvende kvinnene en bjørnetjeneste. Usynliggjøring av disse kvinnene kan gjøre det vanskeligere for dem å søke hjelp for sitt voldsproblem.

I framstilling av kjønnsperspektivet på voldsfeltet er det viktig å være edruelig og faktabasert, også om kvinners vold mot mannlige partnere.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.