Aasen, Ivar

Navn:

Ivar Aasen

(1813-1896)

Yrke:

Språkforsker og forfatter

Bosted:

Ørsta

Biografi:

Ivar Aasen ble født i Ørsta. Han fikk liten formell skolegang, men studerte mye på egen hånd. Han arbeidet som lærer og huslærer, samtidig som han utdypet sine kunnskaper i litteratur, botanikk, og grammatikk.

Det man først og fremst forbinder Ivar Aasen med, er hans formidable språkforskningsarbeid. Med begrensede ressurser reiste han landet rundt for å kartlegge talemålsformer i ulike landsdeler. På dette grunnlaget ble landsmålet, senere kalt nynorsk, et skriftspråk-alternativ til det danske skriftspråket som dominerte i Norge.

Som lyriker benyttet Aasen seg av landsmålet, og til diktene hører ofte en melodi, gjerne skrevet av Aasen selv. Fedrelandssangene «Gamle Norig», «Nordmannen» («Millom bakkar og berg utmed havet») og «Dei gamle fjelli i syningom» er blant de mest kjente verkene.

Kilde:Fidjestøl m.fl.: «Norsk litteratur i tusen år», Cappelen 1996.