FLU HARTBERG
FLU HARTBERGVis mer

HELGEKOMMENTAREN VED AKSEL BRAANEN STERRI:

Abortnemnda bør nedlegges!

Mamma bør bestemme.

Meninger

«Strikkepinner i tissen». Mer rakk jeg ikke høre av forklaringen pappaen ga den unge datteren sin på hvorfor menneskene hadde samlet seg foran Stortinget sist lørdag. «Mamma bestemmer» sto det med barneskrift på flere plakater i demonstrasjonen mot endringer i abortloven.

Jeg er for at mamma skal få bestemme. Ja, hun bør få bestemme mer enn hun gjør i dag. Likevel synes jeg vi er for raske med å avfeie anklagen om at dagens abortlov er diskriminerende.

Fram til uke 12 kan kvinner ta abort for hvilken som helst grunn. Altså tillegger loven fostre tilnærmet ingen egenverdi i denne perioden. Etter uke 12 endrer dette seg. Nå trenger kvinnen å rettferdiggjøre aborten overfor en nemnd, ved å vise til at det å få barnet vil gå utover hennes helse (paragraf 2a) eller livssituasjon (paragraf 2b). Ett unntak finnes.

Det er hvis fostre har en alvorlig sykdom. I så fall får kvinnen innvilget abort etter paragraf 2c, uten å måtte påvise at det vil gå utover hennes helse eller livssituasjon. KrF og Erna Solberg (H) mener dette viser at loven tillegger fostre med alvorlige sykdommer mindre egenverdi, at de gis et svakere rettsvern enn friske fostre og at loven dermed er diskriminerende.

Det er ikke en urimelig påstand. Hvordan ellers skal paragraf c begrunnes?

Er det av hensyn til fostrene som blir født med alvorlig sykdom? Det kan det ikke være. Downs syndrom regnes som alvorlig sykdom, og de lever liv som åpenbart er verdt å leve.

Er det av hensyn til staten som ønsker seg friske barn? I så fall virker det som om de har rett de som kaller paragrafen for den «eugeniske indikasjon».

Er det av hensyn til foreldrene? Det virker rart. Hensynet til kvinnens livssituasjon er jo allerede tatt hensyn til i paragraf 2b, som forankrer aborten i kvinnens livssituasjon.

Det er likevel her svaret ligger. Hvis vi kan enes om at det å få et barn med en alvorlig sykdom påvirker kvinnens livssituasjon negativt og at det å rettferdiggjøre ens beslutning om abort overfor en nemnd er en belastning for kvinner i en allerede vanskelig situasjon, så ser vi at paragraf 2c er en måte å gi kvinner en ekspressutgang gjennom nemnda.

Paragrafen forankrer dermed ikke retten til aborten direkte i den alvorlige sykdommen, men bare indirekte gjennom dens virkning på kvinnens livssituasjon. I så fall er ikke paragrafen diskriminerende.

Så enkelt er det imidlertid ikke. Begge tolkninger er nemlig rimelige. Det kan tale for å fjerne paragraf 2c til fordel for en styrking av 2b. Nils August Andresen har foreslått en måte å gjøre dette på.

Vi kan bake alvorlig sykdom inn i paragraf 2b, og presisere i lovteksten at kvinnen selv skal avgjøre om fosteret vil påvirke livssituasjon negativt eller ikke. Jeg synes forslaget, som tilsynelatende gjør alle parter fornøyde, er godt. Det er imidlertid ikke den beste løsningen.

Diskusjonen de siste ukene har vist hvor uholdbart dagens system er. Abortloven er tuftet på at når det kommer til stykket er det kvinnen selv som må avgjøre om hun vil bære fram barnet.

Nemndene og lovens begrensninger på denne retten er ment å ivareta hensynet til fostre. Det kan virke som et rimelig og uunngåelig kompromiss. I praksis er det ikke det.

Som blant andre Johanne Sundby har påpekt, i de tilfeller hvor mor ønsker abort etter uke 12, har hun ofte svært tungtveiende grunner. Det er snakk om personlige tragedier, enten knyttet til at barnet har fått påvist en alvorlig skade eller at mor befinner seg i en vanskelig situasjon. Hvem skal avgjøre om hun bør få ta abort i en slik situasjon?

Det virker uholdbart, også etter uke 12, å la noen andre enn kvinnen ta avgjørelsen. Altså er nemnda, for alle praktiske formål, overflødig. Det neste steget bør derfor være å utvide grensa for selvbestemt abort og utvide tilbudet om fosterdiagnostikk på et tidligere tidspunkt, slik at så mange aborter som mulig kan tas på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.