- Absurd beslutning

- Det er absurd å skjerme barn mot homofili.

Homonekt i «Smørøyet»

Det sier psykolog Elsa Almås. Hun mener det er viktig at barn får vite at noen blir tiltrukket av samme kjønn allerede mens de er små.

- Barn kan bli tiltrukket av eget kjønn allerede i førskolealderen. For mange er dette forvirrende. Derfor ville det være svært positivt hvis et program som er tilpasset denne aldersgruppa kan ta opp spørsmål om homofili, sier hun og stiller seg uforstående til redaksjonsledelsens avgjørelse.

- Dette sier mer om usikkerhet og holdninger hos dem som lager «Midt i smørøyet», enn om hva barn har behov for å vite, sier den kjente psykologen.