<strong>MÅ RISIKERE LIVET:</strong> Konsekvensene for de betydelige forekomstene med den rødlistede tyvjoen (bildet), og andre arter som hekker inne på myrene, kan bli stor når de må fly frem og tilbake mellom turbinene med mat fra Andfjorden tilbake til reiret. Foto: Jan Erik Røer
MÅ RISIKERE LIVET: Konsekvensene for de betydelige forekomstene med den rødlistede tyvjoen (bildet), og andre arter som hekker inne på myrene, kan bli stor når de må fly frem og tilbake mellom turbinene med mat fra Andfjorden tilbake til reiret. Foto: Jan Erik Røer Vis mer

DEBATT

Debatt: Andmyran

Absurd med vindmøller her

Hva skjer når konsesjon er gitt for lenge siden, men all fornuft tilsier at et vindkraftverk ikke bør bygges? Man kan knapt tenke seg en verre plassering for et vindkraftverk.

Eksterne kommentarer: Dette er en debattartikkel. Analyse og standpunkt er skribentens egen.
Publisert

På Andøya i Nordland er et vindkraftverk planlagt midt ute på ei myr. Der ligger store mengder karbon lagret, og fuglelivet er spesielt rikt.

Helt nord i Vesterålen samles tusenvis av gjess hver vår for å samle krefter til turen over havet til Svalbard. Inne på myrene er smålom, tyvjo og en rekke andre karakteristiske arter for denne naturperla i gang med hekkesesongen. På tuer legger de egg og passer unger, mens de jevnlig tar fisketurer ned til sjøen.

22 vindturbiner på 180–200 meter er tenkt utplassert akkurat her. Til sammenlikning er Oslo Plaza 117 meter høy. Var det virkelig i dette landskapet vi ønsker storskala vindkraft lokalisert?

Myra er av stor betydning i et klimaperspektiv, og det ville derfor framstå som svært merkelig i 2019 å tillate et anlegg for produksjon av fornybar energi som fører til inngrep i natur med klodens høyeste karbontetthet pr. kvadratmeter.

I regjeringsplattformen fra Granavolden skriver regjeringen at det spesielt skal legges til rette for økt bevaring av våtmarker. Også i revidert statlig planretningslinje for klimatilpasning er det nå vedtatt at kommunene bør kartlegge økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning. Spesielt nevnes våtmarker, myrer, elvebredder og skog som viktig natur for å dempe effektene av klimaendringer.

Stortinget vedtok 11. april 2019 at nydyrking på myr skal forbys, og samtlige partier har i sine merknader til vedtaket gitt klare føringer om at også annen aktivitet som ødelegger myr bør forbys. Etablering av Andmyran vindkraftverk er derfor på kraftig kollisjonskurs med politikernes ønske om å styrke myrenes og våtmarkenes stilling i naturforvaltningen.

I norske myrer ligger det lagret enorme mengder karbon. De norske myrene alene lagrer rundt 3500 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Til sammenlikning var de totale norske utslippene i 2017 på 52,7 millioner tonn.

Våtmark er en særlig rik og verdifull naturtype, der primærproduksjon og artsdiversitet ofte er svært høy. Når den økologiske tilstanden til våtmarkene i Norge stadig blir svekket, innebærer det større sårbarhet for klimaendringer, at viktige økologiske funksjoner forringes og at bestandene av allerede truede arter reduseres ytterligere.

Dersom en myr dreneres, går området fra å være et lager av karbon som er bygget opp gjennom århundrer eller årtusener, til å være en kilde til klimagassutslipp. Myra inneholder langt mer organisk karbon enn noe annet økosystem på land. Ulike typer myr dekker rundt 3 prosent av jordoverflaten, men lagrer 30 prosent av alt karbon – dobbelt så mye som alle verdens skoger.

Det vil være komplett absurd dersom vindkraft på Andøya fører med seg store klimagassutslipp for å framskaffe fornybar energi.

Dersom Andmyran vindkraftverk blir realisert, vil det være tett opp mot grensene for Andøya med Skogvoll Important Bird and Biodiversity Area (IBA), et anerkjent globalt viktig område for fugler og naturmangfold. Området er det viktigste i Vesterålen for rastende gjess under vårtrekket, og både hvitkinngås og kortnebbgås kan oppleves i firesifret antall. Hvitkinngås opptrer i størst antall, og opptil 7500 er talt samtidig.

Konsekvensene turbinene vil få for de betydelige forekomstene med den rødlistede tyvjoen, smålommen og andre arter som hekker inne på myrene, men henter maten i havområdene i Andfjorden, kan bli stor.

Vindkraft må aldri plasseres i viktige hekkeområder for kollisjonsutsatte våtmarksfugler og sjøfugler som mange ganger om dagen må fly fram og tilbake gjennom vindkraftverket. Næringstrekkene må også i framtida kunne foretas uten at fuglene setter livet på spill hver eneste gang!

Dagens konsesjonspraksis er dypt problematisk. Andmyran vindkraftverk fikk konsesjonen allerede i 2006, og har tidligere fått utsatt frist for igangsettelse.

Gjentatte utsettelser uten oppdatering av kunnskap og konsekvensutredning, uthuler de hensyn som en konsesjon er ment å ta hensyn til. Det er en årsak til at konsesjoner har en utløpsdato, og det er svært gode grunner til å respektere utløpsdatoen i dette tilfellet.

Når Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nok en gang har gitt fristforlengelsen begrunnes det med at vindkraftverket da kan realiseres med elsertifikater. Det er hårreisende at utbyggerens økonomi skal være viktigere enn de godt dokumenterte naturverdiene. Alle momenter tilsier at utbygger selv må ta ansvar for manglende framdrift i prosjektet.

Flere organisasjoner har klaget på avgjørelsen om nok en gang å gi utsatt frist for igangsettelse til dette klima- og naturfiendtlige prosjektet. Nå er det regjeringen som må ta et endelig standpunkt. Konklusjonen bør være opplagt. Man ønsker å framstille vindkraft som «grønn energi», men her er det ikke grønnfarge å spore!

URFOLKET VET: Under FNs klimakonferanse i Madrid var Greta Thunberg tydelig på hvem vi bør lytte til i kampen for klimaet. Video: AP Vis mer

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer