Adopsjon - en rettighet?

DE SISTE UKENE

har det vært heftig debatt om lesbiske og homofile og adopsjon. Bør lesbiske og homofile par automatisk diskvalifiseres som adoptivforeldre? Hva er best for barna?

En viktig presisering først: Ingen voksne har rett til å adoptere barn. Og det er ingen som har tatt til orde for at lesbiske og homofile skal ha rett til å adoptere barn. Debatten dreier seg om lesbiske og homofile par - på lik linje med heterofile par og enslige - skal kunne søke om å bli vurdert som adoptivforeldre.

I DAGENS NORGE

har lesbiske og homofile allerede mulighet og rett til å være besøks- og avlastningshjem og fosterhjem. I 1999 endret Stortinget adopsjonsloven og åpnet for en rett til adopsjon for enslige. Det ble den gang presisert at det ikke skulle tas hensyn til søkers legning. Stortinget har i tillegg allerede gitt lesbiske og homofile par rett til å stebarnsadoptere. Gjennom dette har Stortinget og norske myndigheter altså allerede akseptert at lesbiske og homofile kan være gode foreldre og rollemodeller.

DET FINNES MANGE

barn i Norge i dag som vokser opp i lesbiske og homofile familiekonstellasjoner, som går i barnehage, skolefritidsordning, på skole og er synlige ellers i samfunnet med klassekamerater og venner og nettverk. Mange er store nok til å se nyheter eller på annen måte få med seg den offentlige debatten om adopsjon. At voksne uten skikkelig begrunnelse hevder at deres familier ikke er like bra som andres familier, er sårende både for barn og foreldre, og for andre lesbiske og homofile. Det blir ikke bedre når Barneombudet - uten å vise til noe faglig grunnlag for at lesbiske og homofile skulle være dårligere foreldre - antyder at noen ønsker å bruke barna som brekkstang for homofiles rettigheter. Ja, vi ønsker et samfunn uten diskriminering, vi ønsker at barn på fem år skal slippe å høre at deres familie ikke er bra nok og at barn på 15 år skal slippe å være i tvil om deres kjærlighet er like god som andres om de elsker en av samme kjønn.

JEG HÅPER AT

de som i den offentlige debatten har hevdet at det vil være en ulempe for barn å ha to foreldre av samme kjønn vil legge fram hvilken dokumentasjon og forskning de bygger sin konklusjon på. Inntil dette skjer blir det vanskelig å forstå det som noe annet enn fordommer. En diskusjon om noe så viktig som barns oppvekst fortjener bedre.