Advarer mot NRK1

TRONDHEIM (Dagbladet): Etter å ha skrevet over 20 «Sesam Stasjon»-episoder, opplever Anne B. Ragde at NRK1 bruker manuskriptene om igjen uten at hun blir spurt og får skikkelig betalt. Nå advarer forfatteren andre frilansere fra å jobbe for TV-kanalen.

- Jeg føler meg tråkket på. NRK1 mangler respekt for den jobben frilanserne gjør, sier Ragde.

Her er noen av hennes anklagepunkter:

Mangler rutiner

- NRK1 ser ut til å mangle helt normale rutiner for økonomiske oppgjør overfor frilansere, sier Anne B. Ragde.

Hun vet det er flere, også fra andre kunstnergrupper, som har gjort liknende erfaringer.

- Alle som tar oppdrag for NRK1 bør være nøye med å få spesifisert sine økonomiske rettigheter i kontrakten. Tro ikke på fagre løfter, for da risikerer du å bli rundlurt, sier trondheimsforfatteren.
«Sesam Stasjon»-produsent Grete Høien skriver i et brev at manuskript er gitt til NSB-tidsskriftet Streiftog som «en gest til norske barn».

- Det sier alt om NRK1s holdning til frilansere. Hvorfor kan ikke NRK-produsenter jobbe gratis som en gest til norske barn, hvis vi skal gjøre det? spør Ragde.

Hun har utelukkende gode erfaringer fra å jobbe med NRK Radio, men vil ikke lenger ta på seg TV-oppdrag.

- Slik det er i dag, må du opptre som din egen privatdetektiv for å få det du har krav på fra TV-kanalen. Nå følger jeg med på hjemmevideomarkedet for å se om noen av mine «Sesam Stasjon»-episoder kommer der. Det overrasker meg ikke om det lages en video uten jeg blir spurt eller får noen godtgjørelse, sier Ragde.

Ikke enig

Ada Haug i NRKs barne- og ungdomsavdeling er ikke enig i at de behandler frilanserne dårlig.
- Der vil jeg si at Anne B. Ragde er et spesialtilfelle som er blitt forfulgt av dårlige hendelser fra vår side. Jeg er i den gode tro at frilanserne synes de er blitt bra behandlet hos oss, sier Haug.

Hun kjenner ikke til CD-utgivelsen med Ragdes tekster, men betegner NSB-tidsskriftets bruk av «Sesam Stasjon»-manusene som en misforståelse.

- NSB fikk, som vår samarbeidspartner, manuskriptene for å holde seg orientert om innholdet i kommende episoder. Det var ikke meningen at de skulle trykke så mye av teksten, sier Ada Haug.

Hun mener det er tvil om frilansforfattere har krav på feriepenger, men påpeker at de lot tvilen komme Ragde til gode.
- Jeg kan heller ikke skjønne problemene med å få honorar for reprisesendinger. For halvannet år tilbake hadde vi ikke den kontormessige oppfølgingen av repriser som vi har i dag, men nå går dette automatisk, hevder Ada Haug.