Advarer mot NRKs dramasjef

Forfattere og dramatikere oppfordres til ikke å underskrive kontrakter med NRKs dramasjef Hans Rossiné, fordi de blir tilbudt kontrakter som er helt uakseptable. - De fratas rettigheter og tilbys småpenger, sier generalsekretær Kjell Kristensen i Norske Dramatikeres Forbund.

Både Norske Dramatikeres Forbund (NDF) og Den norske Forfatterforening (DNF) har sendt ut en oppfordring til sine medlemmer om å ikke skrive under kontrakter med NRK Drama før forbundsledelsen i NDF har vurdert innholdet.

NDF mener NRK er i ferd med å innføre en helt ny praksis ved å bryte tidligere inngåtte avtaler:

«Det savner enhver legitimitet å ensidig sette til side den eksisterende overenskomsten og normalkontrakten på den måten som NRK Drama øyensynlig har begynt å gjøre.»

«Ødeleggende»

Tidligere har dramatikere og forfattere fått utbetalt et grunnhonorar, avhengig av jobbens størrelse. I tillegg har opphavspersonen hatt rettigheter og fått vederlag ved reprisesendinger og videresalg. Alt dette ønsker NRK Drama nå å fjerne.

Forbundet har vurdert ferske kontrakter, og mener statskanalen er i ferd med å bli en useriøs arbeidsgiver på linje med mindre seriøse produsenter innen filmbransjen. Generalsekretær Kjell Kristensen i NDF beskriver de nye NRK-kontraktene som «et totalt frikjøp for et minimum av penger», og at statskanalen er i ferd med å ødelegge for seg selv.

- Ønsker man å ødelegge tillitsforholdet til forfattere og dramatikere, er dette en veldig god metode. NRK legger til side alle tidligere avtalevilkår, og prøver å presse igjennom sine egne og langt mer ugunstige avtalevilkår. Det vil også skade NRK Drama fordi de vil miste det som har vært et konkurransefortrinn i forhold til de kommersielle kanalene, nemlig kvalitet og profesjonalitet, sier Kristensen.

Utgåtte avtaler

Dramasjef Hans Rossiné i NRK sier at avtalen mellom NDF og NRK har gått ut, men lover å snakke med NDF i nærmeste framtid. NDF hevder at de lenge har forsøkt å få NRKs dramasjef i tale for å fornye avtalen som formelt utløp 1. januar 2001. Dramatikerforbundet sendte et brev for bare to uker siden - uten å få svar.

Rossiné mener at den gamle avtalen fortsatt følges, men med små justeringer. Han mener NDFs påstand om at NRK er blitt en useriøs aktør er «grepet ut av løse lufta».

- Dette er ikke en tariffavtale som fornyes automatisk. Vi tar sikte på en debatt med forbundet i løpet av nærmeste framtid. Det hadde vært sympatisk av NDF om vi kunne satt oss ned og snakket uten å føre dialogen i pressen.Rossiné sier at mediesituasjonen er annerledes nå som NRK ikke lenger har monopol, og at man derfor må se på markedets spilleregler.

- Nå får man omtrent like mye betalt for å skrive én episode med såkalt langserie som det Henrik Ibsen ville fått hvis han kom med et skuespill. Og spesielt når det gjelder reprisehonoraret har Dramatikerforbundet priset seg helt ut. Å sette opp en reprise av f.eks. Sigurd Evensmos «Grenseland» ville koste så mange millioner kroner at NRK ikke ville ha råd, fordi avtalen med Dramatikerforbundet forhindrer at disse kulturskattene kan bli brakt til tv-seerne igjen.

- Ingen sulteftring

- Dramatikerforbundet hevder at NRK Drama er i ferd med å frata rettighetene til opphavsmennene?

- Nei, opphavsretten er regulert gjennom lov om opphavsrett og åndsverk. Men NRK Drama er villig til å betale gode penger for godt håndverk og god dramatikk framover. Det er ikke snakk om å sulteftre eller utnytte dramatikere. Det er også snakk om å nyansere, vi må få mest mulig ut av lisensbetalernes penger. Det er ingen grunn til at noen yrkesgruppe skal ha sugerør ned i lisensbetalernes pengekasse, sier Hans Rossiné.

FÅR PEPPER: NRKs dramasjef Hans Rossiné blir beskyldt for å være gnien når det gjelder honorarer til dramatikere og forfattere som skriver for NRK Drama. - Det er ingen grunn til at noen yrkesgruppe skal ha sugerør ned i lisensbetalernes pengekasse, sier Rossiné.