Advarer mot spill

Leder for forskningsprosjektet «Tekstskaping på datamaskin», Arne Trageton, er skeptisk til dataspill fordi de er utviklet på voksnes premisser.

Trageton leder et treårig forskningsprosjekt med integrering av data i skrive- og leseopplæringen i småskolen 1.- 4. klasse.

- Man lærer ikke noe av å være konsument av et ferdig produkt. I USA domineres markedet av såkalte lek-og-lær-spill for datamaskin. Forskning så langt viser at spillene går utover konsentrasjonen til barna. Det er viktigere at barna selv kan prøve seg fram på egne premisser, sier Trageton.

Data derimot, kan være positivt for barnas utvikling. Resultatene fra forskningsprosjektet viser at barn knekker skrive- og lesekoden raskere dersom de selv får prøve seg fram med tastaturet.

- Med dataspill er barna konsumenter av voksnes budskap, mens i «Tekstskaping» er barna produsenter av egne tanker og meninger.