- FRYKT IKKE: «Organisasjoner som skaper engasjement og har støtte i befolkningen har ingenting å frykte med Frp i regjering, snarere tvert imot», skriver Per Sandberg.Foto: Anette Karlsen / NTB Scanpix
- FRYKT IKKE: «Organisasjoner som skaper engasjement og har støtte i befolkningen har ingenting å frykte med Frp i regjering, snarere tvert imot», skriver Per Sandberg.Foto: Anette Karlsen / NTB ScanpixVis mer

Ærlighet varer lengst

- Når man sier noe som kommer ut feil bør man som politiker være ærlig å si at det var skivebom, skriver Per Sandberg om frivillighetsdebatten.

FRIVILLIGHET: I debatten om frivillighet og uavhengighet har jeg tråkket feil. Jeg har vært upresis i ordvalg, og fremstillingen av sakens realiteter har derfor kommet på villspor. La meg presisere og understreke. Selvsagt står interesseorganisasjoner fritt til å fremme sine interesser, også i politiske spørsmål. Når jeg hevdet at organisasjoner skulle være nøytrale var det feil av meg.

Fremskrittspartiet har vært, og vil være, den fremste forsvareren av frivillighetsnorge. Det er derfor vi både har gått inn for full momskompensasjon og bedre rammevilkår for frivilligheten, slik at organisasjonene i mindre grad vil være avhengige av statlige overføringer.

Det er derfor vi hvert eneste år har kuttet i overføringer til organisasjoner som blir direkte finansiert av staten. Dette gjelder også Antirasistisk Senter. For oss handler det altså om at frivillig sektor skal være fri for partipolitiske bindinger. Dessverre har vi sett at politiske bindinger og overføringer har blitt stadig sterkere under den sittende regjeringen. De gir penger til meningsbærende organisasjoner de selv liker over statsbudsjettet. Det er et problem og en utvikling Frp ikke støtter. Det er derfor Frp har gått imot endringene i tilskuddsordningene som har ført til at organisasjoner har fått egne poster på statsbudsjettet, uten krav om grunnleggende rapporteringer. Vi har også merket oss den forskjellsbehandlingen den sittende regjeringen har innført mellom organisasjonene.

Organisasjoner som skaper engasjement og har støtte i befolkningen har ingenting å frykte med Frp i regjering, snarere tvert imot. Frivillige organisasjoner har en svært viktig funksjon i demokratiet vårt og kommer ofte med viktige innspill til politikerne. Jeg og Frp brenner for frivillighetens kår, og det kommer vi til å gjøre i regjering. Jeg håper dette oppklarer situasjonen. Når man sier noe som kommer ut feil bør man som politiker være ærlig å si at det var skivebom. Jeg bomma.