&Aelig;Ttesyn

Vakkert fra en profilert folkemusiker, men hvorfor slipper ikke Susanne Lundeng jazzen mer til?

Lundeng har sine musikalske røtter i Nordland, og derfra henter hun låtmateriale og inspirasjon. Som felespiller utmerker hun seg - med et register fra havblikk til kuling i kastene. På «Ættesyn» har folkemusikken en anelse dreiing mot jazz. Albumet er stemningsfylt og flott, men mitt spørsmålet blir likevel: hvorfor slipper hun ikke jazzen mer til?