PROBLEM: Det er på tide med tiltak før æreskultur blir et enda større problem, skriver Ulf Leirstein i dette innlegget. Her med Siv Jensen på Fremskrittspartiets landsmøte i fjor. Foto: Henning Lillegård
PROBLEM: Det er på tide med tiltak før æreskultur blir et enda større problem, skriver Ulf Leirstein i dette innlegget. Her med Siv Jensen på Fremskrittspartiets landsmøte i fjor. Foto: Henning LillegårdVis mer

Debatt: Æreskultur

Æreskultur er ukultur

Det er få som har turt å snakke høyt om problematikken.

Meninger

La oss ikke pakke dette inn. Det dreier seg først og fremst om ukultur innen islam. Om enkelte foreldre og familier som på grunn av sin tro og tradisjon, mener det er greit å holde sine barn under total sosial kontroll. Primært jenter. Og i verste fall ender en slik æreskultur med drap. At man får sin egen datter drept. Fordi hun ikke ivaretar familiens ære.

Man skulle tro dette hørte middelalderen til, men vi snakker om at dette skjer nå, i år 2017.

Mange i Frp har snakket offentlig om dette i flere år. Det samme har enkelte få andre som har deltatt i samfunnsdebatten, som eksempelvis Hege Storhaug i HRS, Shabana Rehman Gaarder og nå i seinere tid organisasjoner som Senter for Sekulær Integrering og Ex-Muslims of Norway. Ut over disse er det få som har turt å snakke høyt om problematikken. Eller man har ikke villet innse at dette er et problem, ofte på liv og død, for den det gjelder.

Politiet sier nå at bare ved Stovner politistasjon i Oslo har man hatt 70 henvendelser knyttet til æresproblematikk. Mange rykker nå ut og sier at dette ikke er greit. Samtidig ser man ikke mange konkrete tiltak for å få slutt på dette.

Nå er det på tide med handling, og jeg vil foreslå følgende:

1. Innvandringen til Norge må holdes på et absolutt minimum, og vi snakker da primært om den ikke-vestlige innvandringen. Vi kan ikke ta imot flere enn det er mulig å integrere. Det at æreskultur har fått rotfeste i Norge sier oss at vi allerede har tatt imot for mange.

2. Politiet må sørge for å etterforske slike saker og ta ut tiltale. I Norge er kidnapping forbudt. Trusler er forbudt. Drap er forbudt. Sørg for at familiemedlemmene som står bak dette kommer bak lås og slå.

3. Vi må få oversikt over hva imamer i norske moskeer formidler. Imamer som ikke tydelig tar avstand fra denne type holdninger skal ikke få opphold i Norge.

4. Dette temaet må tas opp på norske skoler og i samtaler med elever og foreldre. Da kan man kanskje få avdekket mer hva som skjer. Kanskje barn som utsettes for dette tør snakke med læreren om dette hvis det blir tema. Ikke sikkert at alle som lever under slike forhold vet hva som er greit eller ikke greit i Norge.

Det er på tide med tiltak før dette blir et enda større problem.

Frp er klar til å levere konkrete tiltak, det gjenstår å se om resten av Stortinget tar dette på alvor eller om de tror at man bare skal løse dette med dialog med grupper i det norske samfunnet som ikke bryr seg om vestlige verdier og vår kultur.