Ærespris til Borg

DANS: Anne Borg ble i går tildelt æresprisen fra Senter for Dansekunst. Jens Stoltenberg overrakte prisen etter ballettforestillingen «Mesteraften 2006» i Den Norske Opera. Det er første gang en statsminister deler ut denne hedersprisen, og hans tilstedeværelse er en anerkjennelse av norsk dans. Ved å prioritere en slik utdeling sender statsministeren signaler om at dans er et viktig kunstuttrykk i Norge.

ÆRESPRISEN SKAL gå til en som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for norsk dans. Det har Anne Borg i høyeste grad gjort. Hun har gjennom et langt liv bidratt til å fremme dans i Norge, både på og av scenen. Borg var først solist i Den Norske Opera i etterkrigstida, kjent for sine rolletolkninger av Swanhilda i «Coppelia» og tittelrollene i «Giselle» og «Frøken Julie».

SOM BALLETTSJEF på 1970-tallet arbeidet Borg med å bedre rammebetingelsene for dansekunsten i Norge. Hun opprettet Ballettverkstedet, ut fra et ønske om å få fram norske koreografer. Tanken herfra er videreført i dagens Ballettlaboratoriet, som skal bidra til å utvikle koreografers kompetanse innen dans gjennom verkstedprosjekter.

BORGS INNSATS med Ballettverkstedet var blant de tidligste tiltakene for å fremme norsk dans og dansens posisjon generelt. Flere norske koreografer fikk mulighet til å utforske og utvikle sine kunstneriske uttrykk gjennom Ballettverkstedet. I tillegg var det også under Anne Borgs sjefstid at amerikanske Glen Tetley ble engasjert som koreograf, noe som resulterte i balletten «Stormen» i 1980. Dette verket har i ettertid blitt stående som en av Nasjonalballettens signaturforestilinger, seinest satt opp januar i år.

ANNE BORG HAR også vært rektor for Statens balletthøgskole og leder for kompaniet Carte Blanche i Bergen. Æresprisen fra Senter for Dansekunst, en bronsestatue av Nina Sundbye, er en viktig utmerkelse for den innsatsen Anne Borg har nedlagt for norsk dans i mange tiår. Når det i tillegg er statsministeren som deler ut prisen, gir det ekstra heder til både Anne Borg og norsk dansekunst generelt.