Ærlig talt!

FILMKRITIKK: Undertegnede hadde nylig førpremiere på min kinodokumentar «99% Ærlig». Jeg er idéinnehaver, regiassistent og står for manus til denne dokumentarfilmen, som følger Emir, Amina, Haji og Assad som alle er medlemmer av hip hop-gruppa «Forente Minoriteter».


Tirsdag morgen
våknet jeg til en rekke strålende anmeldelser av «99% Ærlig». Jeg var henrykt og stolt. Likevel reagerte jeg med vantro på Dagbladets filmanmeldelse ved Vegard Larsen. Han var tydeligvis ikke interessert i historien vi ønsket å fortelle, og kommentarene hans var tatt helt ut av sammenheng. Han gikk langt bare ved å spekulere i hvordan en av de medvirkende hadde råd til en «rådyr Mercedes». Jeg synes dette er irrelevant. Dessuten innbyr det til mistenkeliggjøring. Hva er det han virkelig lurer på? Om bilen er betalt for på ærlig vis? Som skribent bør han være forsiktig med å gi grobunn for falske spekulasjoner. Hadde det samme spørsmålet meldt seg om dokumentaren hadde handlet om etnisk norsk ungdom?


Vegard Larsen
oppfatter at de medvirkende spiller en rolle foran kamera heller enn å være seg selv. Grunnen til at jeg ville lage denne filmen, var faktisk å komme forutinntatte holdninger om minoritetsungdom til livs. Og jeg ville at den skulle lages på våre premisser istedenfor å følge tidligere normer. På vår måte kunne vi lage en film som ikke problematiserer, men snarere normaliserer minoritetsgruppers tilværelse. Men er folk så vant til stereotype innvandrere at man har vanskelig for å godta en autentisk framstilling av virkeligheten der “typene" faller utenfor det etablerte mønsteret? Det er trist at filmanmelderen sår tvil om troverdigheten til hovedpersonene og filmskaperen. Til syvende og sist er det bare snakk om Vegard Larsens personlige meninger, men jeg synes de også avslører holdningene hans.


Assad Arif
er overhodet ikke fornærmet over anmeldelsen, men ble nokså irritert over at Vegard Larsen ikke så forskjell på en “rådyr Mercedes" og bilen Assad kjører, som er en brukt Mitsubishi Eclipse.

Ærlig talt!