AFP-ordningen

«Ikke rør dagens AFP-ordning!»

Oscar

«Hvis det alltid skal lønne seg å jobbe lenger (fordi en betaler inn mer, og får et år mindre å dele utbetalingen på), må en som pensjonerer seg som 62åring nødvendigvis komme dårligere ut enn som pensjonerer seg 5 år senere. Kombiner denne bakgrunnen med målsettingen om å spare penger (folk lever lenger og jobber kortere – da fungerer ikke dagens norske pensjonssystem), og ordningen må bli dårligere enn i dag.»

Xyz

«Kvinner kommer best ut. Dersom arbeidere skal kunne gå av tidligere enn funksjonærer fordi de har lavere forventet levealder må også menn kunne gå av tidligere enn kvinner!»

Johnny

«For ikke å snakke om røykere, alkoholikere, feite, inaktive, etc. etc.»

Student«Nei, selvbestemte aktiviteter(og inaktiviteter) som avkorter livet bør ikke premieres.»

Bengt