Afrikanere flest er bønder

BISTAND: Det er på tide å revidere egen oppfatning av tingenes tilstand, skriver daværende utviklingsminister Erik Solheim i en kronikk i Dagbladet 5. oktober. Han viser til at det skjer mye positivt i Afrika. Det er bra, for det skjer utrolig mye flott på det afrikanske kontinent. Men det er nok også behov for at Solheim tenker gjennom om han i stor nok grad selv reviderer sin egen oppfatning om Afrika. Det er også på tide at han følger Stortingets klare politiske signaler og ikke sin egen oppfatning av hva som er viktig for Afrika.

60 prosent av befolkningen i Afrika lever på landsbygda og livnærer seg av landbruket. Det vil ikke være mulig å bekjempe fattigdom og sikre miljøet i Afrika uten å satse på en bærekraftig utvikling av landbruket. Dessverre har utviklingsministeren strøket landbruk som et prioritert område for norsk utviklingshjelp. I innstillingen til statsbudsjettet for 2007 sa imidlertid alle partiene i Stortingets utenrikskomité, med unntak av Fremskrittspartiet, at «Flertallet vil særskilt understreke miljøhandlingsplanen og kvinnerettet bistand. Satsing på kvinner og miljø må knyttes sammen med en bærekraftig landbruksutvikling og styrking av fattiges organisasjoner på landsbygder. Flertallet mener at en viktig forutsetning for å nå tusenårsmålene er å sikre egen matproduksjon og legge vekt på matsikkerhet og retten til rent vann.»

Alle partiene i utenrikskomiteen, også Fremskrittspartiet, ba «… Regjeringen ha et særlig fokus på handlingsplanen for landbruk i bistanden. … det [er] grunn til å ha som mål å styrke landbruksproduksjon og styrke organisering av bønder, landarbeidere og jordløse».

Dessverre har ikke Solheim fulgt Stortingets klare politiske signaler, verken i år eller i budsjettforslaget for 2008: Landbruket er ikke prioritert. Det er på tide å revidere din egen oppfatning, Erik. Sats mer på å styrke landbruket i Afrika!