Ahus-sjefen som måtte gå

Ingress

Meninger

Avgangen til sykehusdirektør ved Ahus, Hulda Gunnlaugsdottir, er nok et eksempel på hvor vanskelig det er å lede store, norske helseforetak. Direktøren skal sørge for at pasienter får behandling, at de ansatte har det bra og er til stede, at de gjør jobben sin og ikke sier opp sine stillinger i frustrasjon over arbeidsbetingelsene. Styret for helseforetaket skal se til at driften går etter planer og budsjetter og er i tråd med politiske ønsker og føringer. Oppstår det strid eller uenighet mellom styre og direktør, er det direktøren som må gå. I dette tilfellet valgte direktøren selv å gå. Det er uansett styret som har det overordnede ansvaret. I dette tilfellet har de to ulike parter innsett at det ikke gikk lenger. Dermed må styret lete etter en ny, kompetent administrerende direktør, som må ha de fleste gaver. Dem er det ikke mange av.

Den akutte foranledningen til Ahus-direktørens avgang er konflikten mellom direktøren og sykepleierne om en ny turnusplan som innebærer at sykepleierne skal jobbe flere helger i året. Som kjent har Norsk Sykepleierforbund (NSF) i mange år nektet dette uten at det avtales frivillig og med kompensasjon. Gunnlaugsdottir ønsket å skjære igjennom motstanden ved å pålegge dem den nye arbeidsplanen. Parallelt har arbeidsgiverforeningen Spekter stevnet NSF for arbeidsretten for brudd på fredsplikten, med Ahus-ledelsens medvirkning og velsignelse. Sykepleierne avviser grunnlaget for stevningen og skriver i sitt tilsvar at Ahus-ledelsen dytter ansvaret for dårlig drift over på dem.

Jonas Gahr Støre, som inntil i går var helseminister, sier til Aftenposten at sykehuset trenger sterkere ledelse, og at det gjelder den samlede toppledelsen. Lederen i Legeforeningen, Hege Gjessing, mener det er uheldig at den avgåtte direktøren har gått i konflikt med sine ansatte, særlig siden sykehuset har et kapasitetsproblem og mangler både senger og bemanning. Det skyldes igjen en mislykket prosess med å overføre overtallige ansatte fra Oslo universitetssykehus til Ahus da sykehuset overtok ansvaret for svært mange mennesker.

Her er det altså mange kokker og mye søl. Det blir opp til den nyutnevnte helseminister Bent Høie å få overblikk over situasjonen og sørge for at de som sokner til Ahus kan ha tillit til at de har et godt sykehustilbud.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.