«Ain\'t singing for Pepsi, ain\'t singing for Coke»

NETT-JOURNALISTIKK kan fortone seg som en noe mer avansert form for barndommens «hviskeleker». Det gjelder også Sven Ove Bakkes kommentar 16. juli, der undertegnede blir forsøkt stilt til rette for noe jeg aldri har sagt. Bakgrunnen for Bakkes feilslutning oppsto noen dager tidligere hos NRK.no, som på sine nettsider tilla meg følgende uttalelse, i forbindelse med at Postgirobygget for tiden lar Coca-Cola distribuere sitt ferskeste epos: «- Bandet bør holde seg for gode for denne typen kommersialisering, sier Arvid Skancke-Knutsen, redaktør i Ballade.no.»

BAKGRUNNEN FOR DET noe fantasifulle oppslaget var et intervju med undertegnede på det utmerkede P2-programmet «Kulturbeitet». Om Bakke isteden hadde sjekket det opprinnelige innslaget, ville han fort oppdage at jeg slett ikke hisset meg opp over salgsmetodene til Postgirobygget, men snarere benyttet anledningen til å snakke om litt større - og antagelig langt skumlere - tegn i tiden. Som ett eksempel på negativ utvikling trakk jeg frem hvordan store, kommersielle aktører som JC Decaux og Clear Channel har fått anledning til å kjøpe opp og monopolisere det offentlige rommet i Oslo og andre norske byer, mens små konsertarrangører blir ilagt bøter når de prøver å henge opp plakater for sine arrangementer. Om en slik problematisering skulle være «en refleks som synes utdatert», slik Bakke skriver, har jeg likevel ingen problemer med å stå for den. Med bakgrunn i oppslaget på NRK.no hevder Bakke at jeg «oppskriftsmessig tar på meg den antikommersielle moralistkappa» og hyler «sell-out!». Om kritiske blikk på aggressiv markedsføring tilhører en forgangen tid, har jeg ikke noe hastverk med å tre inn i Bakkes og Dagbladets såkalte samtid.

UNDERTEGNEDE ØNSKER ikke en utvikling der «Music for shopping», som Maja Ratkje og Lasse Marhaug har formulert det, blir det eneste musikalske uttrykket som når frem gjennom media- og reklamestøyen. Det er i så fall en utvikling som jeg håper at Bakke og andre av Dagbladets musikkskribenter vil være med på å sette et kritisk søkelys på, selv om man kan ha sine tvil etter drøyt 150 (!) helsides «Idol»-oppslag på under et halvår. Det er ellers fristende å bringe inn et sitat som nok kan synes både «utdatert», «moralistisk» og «oppskriftsmessig antikommersielt» : Ordet går derfor til Neil Young, som alt i 1988 sang disse linjene: «Ain\'t singin\' for PepsiAin\'t singin\' for CokeI don\'t sing for nobodyMakes me look like a joke» Den hilsenen tror jeg vi trygt kan la gå til langt flere enn Postgirobygget.