Akademisk kaos

I EN NOE kaotisk artikkel, «Homo Academicus» (Dagbladet, 6.6.), bringer forsker Thorvald Sirnes også en referanse til undertegnede: «På eit tidspunkt erklærte Rune Slagstad at den offentlege debatten om akademia var vunnet av tradisjonsforsvararane.» Men der tok jeg ifølge Sirnes feil, for reformene fortsetter «å rulla framover med full tyngde». Sirnes angir ikke tid eller sted for min erklæring. Det er nok enklest slik, for en slik erklæring finnes ikke. Den nærmeste formulering er nok denne fra min polemikk med Trond Giske, den gang statsråd, under overskriften «Halvstuderte røvere» (Dagbladet 9.1.01): «Det har vært sagt om den senere tids universitetsdebatt: Mjøs-utvalgets kritikere har vunnet den offentlige debatt, mens Mjøs-tilhengerne har kontroll over den departementale beslutningsprosess. Det kan være et demokratisk problem hvis den offentlige debatt er uten betydning for sakers politiske utfall.» - Er det virkelig slik at Sirnes ikke oppfatter forskjellen mellom sitt referat av mitt synspunkt og dets faktiske formulering?

DET FREMGÅR av forsker Sirnes\' artikkel at han ikke har særlig tiltro til de akademiske normer og deres faktiske virkekraft i det akademiske liv. Da er det vel kanskje heller ikke å forvente at han skal kunne innfri en elementær norm om vederheftig referat av andres synspunkter, enn si normen om å belegge sine påstander. Sirnes\' avsluttende påkallelse av Carl I. Hagen - «Kan du ikkje gi akademia eit skikkelig sjokk?» - er forsåvidt overflødig i lys av hans forutgående passasjer.