Akkorder for forandring

Amerikanske myndigheter har forvillet seg bort fra amerikanske verdier, skriver Bruce Springsteen

EN NASJONS

artister og musikere har en spesiell plass i det sosiale og kulturelle liv. I årenes løp har jeg tenkt hardt og lenge over hva det vil si å være amerikaner - over vår distinkte identitet og posisjon i verden, og hvordan denne posisjonen ivaretas på best mulig måte. Jeg har prøvd å skrive sanger som taler til stoltheten vår og kritiserer våre feilsteg. Disse spørsmålene utgjør kjernen i dette valget: hvem vi er, hva vi står for, hvorfor vi slåss. Personlig har jeg de siste 25 årene alltid holdt meg unna partipolitikk. I stedet har jeg vært ivrig forkjemper for et sett med idealer: økonomisk rettferdighet, borgerrettigheter, en human utenrikspolitikk, frihet og et verdig liv for alle våre innbyggere. I år, derimot, står for mange av oss for mye på spill til at vi kan sitte på gjerdet.

GJENNOM MITT ARBEID

har jeg alltid prøvd å stille vanskelige spørsmål. Hvorfor er det slik at verdens rikeste land finner det så vanskelig å holde sine løfter og beholde tilliten blant sine svakeste innbyggere? Hvorfor fortsetter vi å finne det så vanskelig å se bak det sløret som rase utgjør? Hvordan oppfører vi oss i vanskelige tider uten å ta livet av tingene vi holder kjær? Hvorfor synes fullbyrdelsen av vårt lovende potensial som folk alltid å være en armlengde unna, men alltid utenfor rekkevidde? Jeg tror ikke John Kerry og John Edwards har alle svarene. Men jeg tror at de er oppriktig interessert i å stille de rette spørsmålene og arbeide for rettskafne løsninger. De innser at vi trenger en administrasjon som setter rettferdighet, vitebegjærlighet, åpenhet, ydmykhet, omsorg for alle USAs innbyggere, mot og tillit høyest. Folk har forskjellige oppfatninger av disse verdiene og lever dem ut på forskjellige vis. Jeg har prøvd å synge om noen av dem i sangene mine. Men jeg har også mine egne oppfatninger om hva de betyr. Det er grunnen til at jeg ønsker å slutte meg til mange andre artistkolleger, blant andre Dave Matthews Band, Pearl Jam, R.E.M., Dixie Chicks, Jurassic 5, James Taylor og Jackson Browne, på en USA-turné i oktober. Vi skal opptre i regi av en ny gruppering kalt Vote for Change. Målet vårt er å endre myndighetenes retning og skifte ut den sittende administrasjon i november.

I LIKHET MED

mange andre følte jeg nasjonens enhet i kjølvannet av 11. september. Jeg kan ikke minnes noe riktig tilsvarende. Jeg støttet beslutningen om å gå inn i Afghanistan og håpet at alvoret i tiden ville bringe fram styrke, ydmykhet og klokskap hos våre ledere. I stedet stupte vi hodestups inn i en unødvendig krig i Irak og bød fram våre unge menn og kvinners liv på et grunnlag som nå har mistet troverdigheten. Vi kjørte med rekordunderskudd, mens vi samtidig kuttet ned på og økte presset på tilbud som organiserte fritidsaktiviteter for skolebarn. Vi innvilget skattelettelser til de 1 prosent rikeste i befolkningen (næringslivskakser, vellykkede gitarspillere), økte skillet i velferd som truer med å ødelegge vår sosiale kontrakt med hverandre og brakte lovnaden om «en udelelig nasjon» til taushet.

DET ER

gjennom samvittighetsfull praktisering av de beste menneskelige egenskapene - respekt for andre, oppriktighet i forhold til oss selv, tro på våre idealer- at vi blir levendegjort i Guds øyne. Dette er hvordan vår sjel, som en nasjon og som individer, blir avdekket. Våre amerikanske myndigheter har forvillet seg for langt bort fra amerikanske verdier. Det er på tide å bevege seg videre. Landet vi bærer i våre hjerter, venter.

©: New York Times,

med norsk enerett

for Dagbladet

Over satt av Ralf Lofstad.