Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

Aldersundersøkelser viktig for tillit

I DEBATTARTIKKELEN

UDIs sannhet i Dagbladet 25. september kritiserer advokatfullmektig Cecilie Schjatvet UDIs bruk av aldersundersøkelser i saker hvor det er tvil om oppgitt alder når en asylsøker hevder å være mindreårig. Hun kaller undersøkelsene uvitenskapelige og upålitelige, og hevder at UDI foretar uforsvarlige asylrettslige vurderinger. I tillegg hevder hun at UDI «sprer intoleranse ved å stigmatisere en svært sårbar gruppe på sviktende faktisk grunnlag».

Det viktigste i UDIs arbeid med asylsøkere er å sikre at personer som har behov for beskyttelse får det. Videre skal vi ivareta grupper med særskilte behov, blant annet barn som søker om asyl alene. UDI legger til grunn at voksne skal behandles som voksne - og at barn skal ha et omsorgstilbud som barn. De trenger særskilt skjerming og omsorg i mottak, og de som får opphold trenger særskilt oppfølging ute i kommunene. I tillegg har UDI et ansvar for å opprettholde tillit til asylinstituttet og statlige myndigheters håndtering blant våre samarbeidspartnere og i befolkningen generelt, gjennom å forhindre misbruk av ordninger for særskilte grupper.

I PERIODEN

fra 2001 økte antall asylsøkere som oppga å være under 18 år kraftig, fra mellom 400-500 i året til rundt 900 i 2002 og 2003. Mange av disse var åpenbart eldre enn de oppga, og håpet antakelig å øke sine sjanser for å få opphold i Norge på denne måten. Resultatet var at mange reelt voksne bodde sammen med barn i egne mottaksavdelinger laget for barn, og mange fikk opphold, ble bosatt i kommunene og fikk et tilbud spesielt tilrettelagt for barn, både i skolesammenheng og på andre områder. Ingenting ville vært mer ødeleggende for tilliten til systemet og toleransen overfor asylsøkere og flyktninger enn om dette hadde fått fortsette. Systemet for aldersfastsettelse etablert i samarbeid med Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo og Ullevål Universitetssykehus. Det dreier seg om to faglig seriøse og nøkterne undersøkelser, av håndledd/håndrot og tenner. I begge undersøkelser tas det hensyn til vitenskapelige feilmarginer. I 80 prosent sakene så langt i år viser undersøkelsene at søker helt klart ikke er mindreårig og det er i stor grad samsvar i resultatene fra de to undersøkelsene.

I VÅR VURDERING

legger vi ikke aldersundersøkelsene til grunn som bevis for søkers alder. Opplysningene anvendes i en helhetsvurdering sammen med andre opplysninger i saken, herunder søkers egne opplysninger om blant annet alder. Alle asylsøknader vurderes individuelt. Personer som med rette frykter forfølgelse i hjemlandet får asyl, uavhengig om de har oppgitt feil alder til myndighetene. Det er først etter at selve søknaden om asyl ikke innvilges, og hvor det er aktuelt å innvilge opphold på humanitært grunnlag, at søkers mindreårige alder kan være avgjørende. Søkernes rettssikkerhet ivaretas blant annet gjennom at tvil kommer søkeren til gode ved at den yngste alderen normalt legges til grunn.

UDI ivaretar altså ulike hensyn gjennom å ha som hovedmålsetting å gi effektiv beskyttelse og god omsorg for enslige mindreårige, samtidig som vi iverksetter tiltak som sikrer at troverdigheten til asylinstituttet ivaretas. Nedgangen i antall asylsøkere som oppgir å være barn har vært større enn for øvrige grupper i 2004. Dette tyder på at aldersundersøkelsene har ført til at færre oppgir å være yngre enn de i realiteten er.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media