FORVIRRET: Mellom døden og klokken: Franz Kafka tegnet av den franske tegneren Chantal Montellier. Foto: FRA BOKA
FORVIRRET: Mellom døden og klokken: Franz Kafka tegnet av den franske tegneren Chantal Montellier. Foto: FRA BOKAVis mer

Aldri skjønt hva Kafkas «Prosessen» handler om?

To nye bøker hjelper deg med det.

||| ANMELDELSE: Franz Kafka (1883-1924) - denne lett gjenkjennelige, mørke skikkelsen med skalk, mørk dress dress og svart blikk - er som forfatter blitt både et ikon og et begrep.

En kafkaprosess betyr på folkemunne en absurd byråkratisk eller rettslig forfølgelse av et enkeltmenneske som forstår lite eller ingenting av hva som foregår.

I litteraturhistorien er Kafka en av de store tematiske fornyerne. Han er en pioner innen den mangfoldige retningen som kalles modernismen, en forteller som tidlig i det forrige århundret fant måter å skildre angst, usikkerhet, politisk utrygghet og mangel på faste, religiøse og ideologiske overbevisninger.

Utbredt bok
Kafka kan vanskelig kalles for utdatert. Ikke minst i Norge har hans verk gjort seg gjeldende. Hans roman «Prosessen» (1925) ble utgitt av vennen Max Brod mot dikterens vilje et år etter hans død. Den første oversettelsen til et fremmed språk kom i Gyldendals gule serie i Norge i 1933.

I 1991 ble denne romanen valgt til det 20. århundrets største, litterære verk av kvalifiserte, norske lesere.

Samtlige romaner og noveller er oversatt to ganger til norsk, og både dagbøker, aforismer og en rekke bøker om Kafka er utgitt opp gjennom åra. «Prosessen» fins også som lydbok.

Romanen er filmet tre ganger, seinest i 1991 med Kyle MacLachlan fra «Twin Peaks» i hovedrollen. I 1962 kom Orson Welles' berømte versjon med Anthony Perkins. Samme år kom en TV-teaterversjon i NRK, regissert av Pål Løkkeberg og med Espen Skjønberg i hovedrollen (når kommer DVD-utgaven?).

Aldri skjønt hva Kafkas «Prosessen» handler om?

Sterk tegneserie
Nå kommer to nye «Prosessen»-varianter i Norge, en franskprodusert tegneserieroman og en avhandling av professor Bernd Neumann ved Institutt for moderne fremmedspråk ved NTNU i Trondheim. Hver for seg kaster de lys over denne fabelaktige romanen.

Manus til tegneserien er skrevet av David Zane Mairowitz, som også skrev teksten til «Kafka for begynnere», tegnet av Robert Crumb.

Tegneserien «Prosessen» er nydelig utført av den franske Chantal Montellier. Hun har valgt en svart/hvitt noir-stil som kler temaet perfekt. Hver enkelt side er et kunstverk i seg selv, med store variasjoner i bruk av billedflatene, fra helsides visjoner til detaljrike oppdelinger som er en studie verdt.

«Franz Kafkas Prosessen - Praha som kulturelt og politisk kraftfelt i det 20. århundres roman»

Bernd Neumann

1 6
Se alle anmeldelser

Stadig dukker nye elementer opp i bildene. En gjennomgående figur er små skjeletter som kryper omkring mellom enkeltbildene. Også en urskive uten visere er et hyppig brukt symbol. Begge deler signaliserer møtet med døden som et bærende element i teksten. Tegningene legger også vekt på de erotiske scenene i «Prosessen» og signaliserer en sammenheng mellom død og sex. Josef K er portrettert som Kafka selv, dette uutgrunnelige ansiktet som stadig blir tvunget til å kikke tilværelsen i hvitøyet.

Jødeforfølgelser
Tegneserien avsluttes med å konstatere at «elementer av Kafkas eget sjeleliv, som var preget av frustrasjon, angst og avbrutte forhold, kan spores gjennom de marerittaktige opplevelsene».

Men det henvises også til den franske filosofen Jean-Paul Sartre, som mente boka var «en allegori over jødisk identitet i en verden med iboende antisemittisme, der skyld og frykt hjemsøker individet i alle dets handlinger og tanker».

Første verdenskrig
Dermed er vi midt inne i Bernd Neumanns bok om Kafka. Han tolker teksten ut fra den såkalte nyhistoriske metoden, en litterær teori som står i opposisjon både til postmoderne analyseforsøk og til den nykritiske metoden; å tolke teksten isolert fra biografiske og historiske forbindelser.

Nyhistorismen er særlig utviklet av den britiske Shakespeare-forskeren Steven Greenblatt. Som metode ser den det enkelte verket i lys av samfunnsforhold og viten om forfatterens livsløp. På den måten viser man ikke bare hvordan omgivelsene har påvirket verket, men også hvordan verket fungerer både i samtid og ettertid.

Aldri skjønt hva Kafkas «Prosessen» handler om?

Neumann forteller inngående om Franz Kafkas familieforhold, hans barndomsopplevelser og hans univers i Praha, der han vokste opp og virket innenfor en svært begrenset radius av labyrintiske bygater.

Han gir et bredt bilde av den tsjekkiske hovedstaden, med alle dens kulturkonflikter og debatter. Han skildrer de politiske forholdene og striden mellom forskjellige grupper av befolkningen. Og ikke minst betoner han viktigheten av at «Prosessen» ble påbegynt omtrent samtidig med utbruddet av første verdenskrig.

Spesielt framveksten av nasjonalsosialismen og diverse rettssaker fører fram til konklusjonene rundt «Prosessen». Kafka har uten tvil observert den skremmende utviklingen av et folkelig, privat opprettet rettsapparat, særlig rettet mot jøder, som vokste fram ved siden av det offisielle, keiserlige rettsvesenet. «Kanskje kan man se datidens Praha som et fremtidslaboratorium,» skriver han.

Adolf Hitler
Konklusjonen formuleres slik: «Franz Kafkas svært presise angstfantasi var utløst av møtet med et europeisk spøkelse i Praha, som i Hitlers Tyskland ble til grusom virkelighet.» Boka tolkes som et frampek. «Han var ikke nødvendigvis profetisk - det var nok å iaktta tidens tegn. Med andre ord 'story-telling' som den mest autentiske formen for historieskriving.»

«Franz Kafkas Prosessen - Praha som kulturelt og politisk kraftfelt i det 20. århundres roman»

Bernd Neumann

1 6
Se alle anmeldelser

Boka er et funn for enhver som interesserer seg for Kafka og hans samtid. Den er spekket med viten, selv om man tidvis må trenge igjennom forfatterens forskningsterminologi.

Den er ikke alltid like enkel. Men boka bekrefter «Prosessen» som et verk med utrolig mange fasetter, et skjønnlitterært mesterverk verden på langt nær er ferdig med.