Ali slutter i blomsterbutikken

Ali har skaffa seg skikkelig arbeid.

Robert «Ali» Stoltenberg har sagt ja til å bli en aktiv forkjemper for at Oslo skal bli «extra large» - en romsligere by fri for rasisme og fordommer. Tirsdag ble han utnevnt til OXLO-ambassadør.

Også ungdomsgruppen Young Immigrant TV ble utnevnt til OXLO-ambassadør - Oslo Extra Large.

OXLO er en langsiktig, holdningsskapende kampanje som ble igangsatt av Oslos ordfører, Per Ditlev-Simonsen (H). Målsettingen er å gjøre Oslo Extra Large - raus, romslig og med plass til mangfold.

Kampanjen er en del av kommunens tiltaksplan mot nazisme, rasisme og intoleranse, og er spesielt innrettet på barn og unge.

Robert Stoltenberg har med sin figur Ali i Borettslaget blitt et naturlig valg for kampanjen. Og han har ikke hatt motforestillinger mot å bli OXLO-kampanjens «høye beskytter og støttespiller».

Young Immigrant TV er et prosjektet rettet mot unge asylsøkere og flyktninger. For dem er målet å styrke de unges opplevelse av mestring gjennom ved å lære dem videoproduksjon. Blant annet har gruppen laget videoen Grønlandsmafiaen, som tar opp rasisme i Oslos gjengmiljø.

Ambassadørutnevnelsene ble tirsdag gjennomført på en restaurant på Grønland, i nærvær av byrådsleder Erling Lae.

(NTB)